Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Élvonalbeli kutatás Ökológiai szemlélet Fenntartható jövő

Támogasd a munkánkat! hu en

Keresés


Szabadszavas keresés

Kategória

Téma

(Kijelölés törlése)
Keresés

Kosár tartalma

0 tétel van

Fizetendő:

Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFÁ-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Vetésforgó bővítése szójával

A kutatás legfőbb célja

A hazai szójatermesztés területe jelenleg a 70 000 hektárt sem éri el, miközben a célkitűzés szerint a közeljövőben 200 000 hektárra kellene, hogy növekedjék. A megtermelt szója háromnegyede exportra kerül, miközben évente 500 000 tonnát meghaladó mennyiségben importálunk szóját illetve szójadarát. Ez a kiszolgáltatott helyzet csak a termelés volumenének növelésével, és a helyi termékpályák kialakításával enyhíthető. A gyors területnövekedés gátja a növénykultúra agro-ökológiai érzékenysége, a fokozott gyomosodás-veszély, mindezekből és a technológiai hibákból eredő ingadozó termésátlagok, és az integráció hiánya. Szükségesek tehát azok az innovatív megoldások, amelyek ezt a kockázatot csökkentik, és a hazai körülmények között sikerrel adaptálhatóak.Tevékenységek

  • Szuperkorai, a hazai termesztési gyakorlatban még nem elterjedt szójafajták (4-5 fajta) másodvetésként való termesztési lehetőségeinek vizsgálata on-farm kutatási rendszerben.
  • Termesztés-technológiai innováció no-till, reduced till alkalmazásával.
  • Az új termesztés-technológiák (pl. szója másodvetés) értékelése azok megvalósíthatósága, térségi adottságokhoz való alkalmazkodó képessége és gazdaságossága tekintetében, gyakorlati bemutatása évente megrendezett szántóföldi szakmai napjaink keretében.
  • Input anyagok (magoltóanyag, talajoltó anyag és növénykondicionáló készítmények) tesztelése on-farm kutatási rendszerben, illetve kisparcellában.

Várható eredmények

  • Innováció valósul meg a fajtahasználatban és a termesztés-technológiában, technológiai füzetek formájában gyakorlati termelési ajánlások válnak elérhetővé.
  • Az alkalmasabb fajták és a másodvetés technológiájának bevonásával a hazai szója termésterülete várhatóan növekszik.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A kutatások megvalósítását a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) támogatja: www.videkihalozat.eu

Kontakt személy

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva

vezető kutató

Okleveles agrármérnök, Ph.D

eva.hunyadi@biokutatas.hu
+36 20 374 7472


Kapcsolódó nemzetközi projekt

A szójával kapcsolatos kutatások egy részét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatja. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa.

Kedvezményezett neve: Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft., Seiwerth Márton, Túri Zoltán, Zádorfalvi-Gazdag Gyula János, Munkácsy-Tej Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft konzorcium
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás című, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 kódszámú felhívás
A projekt címe, azonosító száma: Ökológiai és low-imput szójatermesztés komplex technológiájának fejlesztése, 1935414423
A szerződött támogatás összege: 144.820.703,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 64,3 %
A projekt tartalmának rövid bemutatása: Fehérjetakarmány biztonságosan: Fenntartható, ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható komplex termesztéstechnológia kialakítása a szójatermesztésben
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.
Bővebb információ: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

Az ökológiai termesztés speciális körülményeihez jól alkalmazkodó szójafajták ajánlati fajtalistájának kidolgozásához olyan értékelési szempontrendszer szükséges, ami az adott fajtát ökológiai termesztési körülmények között vizsgálja különböző termőhelyeken, ahol a termésmennyiség, termésminőség és termés stabilitás mellett és a biotikus és abiotikus stressz tűrése is vizsgálatra kerül. Új fajtaértékelési szempontrendszer kidolgozásával a nemesítők, fajtaforgalmazók a termőhely agro-klimatológiai sajátosságaihoz, ariditásához alkalmazkodó fajtákat tudnak elkülöníteni és ajánlani a termesztés biztonságának növelésére.

A jelenlegi fajtaminősítési rendszer nem kezeli külön az ökológiai gazdálkodás számára fontos szempontokat a fajtaleírások során, feltüntetésük csak esetleges (pl. gyors kezdeti fejlődés). Agro-ökológiai körzetekre vonatkozó ajánlati fajtalista és termesztéstechnológia szintén nem áll rendelkezésre. A két éves projektben on-farm kísérleti módszerrel 4 korai fajtát tesztelünk 4 agro-ökológiai körzetben (Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Észek-Alföld, Dél-Alföld), párhuzamosan konvencionális és ökológiai körülmények között, a standard fajtánál agrotechnikai változókkal kiegészítve (mag- és talajkezelés). Speciális szempontrendszert dolgozunk ki a fajták értékeléséhez. A partnerek konvencionális és/vagy ökológiai agrotechnikát valósítanak meg.

Um eine Liste der empfohlenen Sojasorten, welche sich an den speziellen Bedingungen des Biolandbaus gut anpassen, zu erarbeiten, ist ein solches Kriteriensystem notwendig, was die einzelnen Sorten unter Bio-Verhältnissen, auf verschiedenen Standorten untersucht, wo nicht nur die Ertragsmenge, -Qualität und –Stabilität, sondern auch ihre Toleranz gegenüber biotische und abiotische Stressfaktoren berücksichtigt wird. Mit Erarbeitung eines neuen Kriteriensystems für Sortenbewertung können die Pflanzenzüchter und Sortenvertreiber solche Sorten entwickeln und empfehlen, welche sich an den agroklimatischen Bedingungen bzw. Aridität des Standortes anpassen, um dadurch mehr Ertragssicherheit erreichen zu können.

Das jetzige Sortenbewertungssystem behandelt die im Biolandbau wichtigen Aspekten bei den Sortenbeschreibungen nicht spezifisch, die werden nur zufälligerweise erwähnt (zB. rasch keimende Sorten). Ist auch keine empfohlene Sortenliste und keine Anbautechnologie gemäß den agroökologischen Regionen vorhanden. Während eines zweijährigen Projektes haben wir 4 Frühsorten in 4 agroökologischen Regionen (Süd-Transdanubien, West-Transdanubien, Nord-Tiefebene, Süd-Tiefebene) parallel im konventionellen und im Biolandbau on-farm getestet, ergänzt mit den agrotechnischen Faktoren (Saatgut- und Bodenbehandlung) bei der Standardsorte. Wir haben ein spezielles Kriteriensystem für Sortenbewertung erarbeitet. Unsere Partner haben konventionelle und/oder ökologische Agrotechnik verwendet.

Kapcsolódó tartalmak és további cikkek ebben a kategóriában

2019. augusztus 8.

Lezárt on-farm kutatások
Szója fajta-, talaj-, és magkezelési vizsgálatok

Az ökológiai szója vetésterülete az elmúlt években meghaladta az 1000 hektárt, de mint maghüvelyes, a vetésforgóban ennél sokkal fajsúlyosabb növény is lehetne. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kapásnövények közül a szója termesztése az egyik legkockázatosabb a biogazdálkodásban, részben az aszályos évjáratok terméskorlátozó hatása, részben pedig a fokozott gyomosodás veszélye miatt. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy kidolgozott fajta- és termesztéstechnológiai ajánlások álljanak a termelők rendelkezésére, ami alapján kisebb kockázattal tudják a szóját a vetésforgóba beilleszteni.

Részletek
2019. április 12.

Hír
Szakmai műhelymunka Martonvásáron az ökológiai szójatermesztés jegyében

Az ÖMKi a szántóföldi diverzifikáció és az ehhez kapcsolódó új termékpályák témájában, a bioszója termesztésre fókuszálva tartott 2019. március 27-én szakmai műhelymunkát az MTA martonvásári Kutatóintézetében.

Részletek
2020. december 14.

Hír
Szakmai fórum az ökológiai szójatermesztés jegyében

A fenntartható, low-input, illetve ökológiai szójatermesztés fejlesztését tűzte ki célul az ÖMKi abban az az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósuló projektben, amelynek gyakorlati megvalósítása 2020-ban indult, négy szójatermesztő gazdaság bevonásával.

Részletek

Kapcsolódó és további elemek a Shopban

Kiadvány
Ökológiai szójatermesztés Európában

A legősibb kultúrnövények közé sorolható szója [Glyci- ne max (L.) Merril] a pillangósvirágúak családjához tartozik. Nagy (40 %) és kedvező aminosav-összetételű fehérjetartalmának köszönhetően jelentősége az utóbbi évtizedekben mind az emberi táplálkozás, mind az állati takarmányozás terén folyamatosan nőtt. 

Részletek

Kiadvány
Szója fajta- és termesztés- technológiai tesztek ökológiai gazdaságokban - 2016

Az alábbi kiadványt nem lehet nyomtatott formában megrendelni. Az online verzió ingyenesen letölthető a jobboldali, információs sávban lévő linkre kattintva.

A világ szójatermelése 2016-ra meghaladta a 320 millió tonnát, amelynek csak mintegy 20%-a tekinthető génmódosítás-mentesnek, tanúsítással pedig ennek a mennyiségnek csak alig egyötöde rendelkezik. Ezen belül is egy kisebb részarányt képvisel az ökológiai tanúsítású szója. 

Részletek

Kiadvány
Szója fajta- és termesztés-technológiai tesztek ökológiai gazdaságokban - 2015

Az alábbi kiadványt nem lehet nyomtatott formában megrendelni. Az online verzió ingyenesen letölthető a jobboldali, információs sávban lévő linkre kattintva.

A szója globális termőterülete 2014-ben elérte a 120 millió hektárt, ami évente több mint 300 millió tonna szójamag termést jelent. A legintenzívebb területnövekedést azok az országok produkálják, ahol alapvetően GM-szóját termelnek, pl. Brazília, ahol ez a növekedés 1 millió hektárra tehető évente. 

Részletek

Támogatók

  
Az oldalt fejlesztette:

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen