Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
Élvonalbeli kutatás Ökológiai szemlélet Fenntartható jövő

Támogasd a munkánkat! hu en

Keresés


Szabadszavas keresés

Kategória

Téma

(Kijelölés törlése)
Keresés

Kosár tartalma

0 tétel van

Fizetendő:

Szállítási díj nélkül
Az összeg az ÁFÁ-t tartalmazza

Kosár Megrendelem  

Facélia termesztéstechnológiai tapasztalatai 2020-ban

Mosonmagyaróvári hagyományok. A facélia hazai termesztésének fellendülését a vetőmag iránti külföldi érdeklődésnek köszönhette a ’70-es évektől.

A hazai termesztés Mosonmagyaróvár térségében kezdődött, és jelenleg is ez a legjelentősebb termesztési körzet. 2016-ban már a 6000 hektárt is meghaladta a vetőmag-előállítás területe Győr-Moson-Sopron megyében.

A technológia fejlesztése napjainkban is szükséges, mivel kivonásra kerülnek az engedélyezett körből a leggyakrabban alkalmazott herbicidek, amik megoldást jelentettek a vetőmagtisztítást is nehezítő apró magvú gyomnövények visszaszorítására. A facélia emellett herbicidérzékeny.  Ezért szükséges olyan termesztéstechnológia alkalmazása, ami mechanikai gyomszabályozáson alapul, és az optimális termésszint is fenntartható.

A korábbi 300-400 kg/ha közötti termésszinteket ma már a termelők meg szeretnék haladni, és ehhez gyommentes, kellőképen fejlett állomány szükséges. A magtisztítás szempontjából veszélyes gyommagoktól (vadrepce, keserűfű, libatop) a szántóföldön védhető meg leginkább a vetőmag.

A facélia szárazságtűrő, jelentős kártevője, kórokozója sincs, és ha a herbicid használatot csökkenteni vagy mellőzni lehet, a fenntartható, a környezetkímélő növénytermesztés, sőt az ökogazdálkodás számára is ideális növényfaj, és mind a magtermesztés, mind a zöldtrágyanövényként való alkalmazása a szántóföldi diverzifikációban is jelentős szerephez juthat. A méhek betelepítésével pedig nem csak a termésbiztonság növelhető, hanem a gazdaságosság is. A mag tonnánkénti ára 800-900 ezer forint is lehet, a termés pedig precíz technológiával az 1 tonnát is elérheti, alacsony költségszint mellett.

A facélia termesztéstechnológiai kísérletek eredményei

Az Agrárminisztérium Innovációs operatív csoportok létrehozására vonatkozó pályázata keretében megvalósuló a „A Facélia gyomirtószer mentes termesztéstechnológiájának kidolgozása a Kisalföld termőtájon” című kutatási projektben három facélia termesztő gazdaságban, Mosonudvarban (Szűcs Bt.), Mosonszolnokon (Pribánszki Kft.), és Pusztasomorján (Szemes művek Kft.) állítottunk be az ÖMKi on-farm módszerével üzemi méretű kísérleti parcellákat. Ez utóbbi gazdaságban méz minőséggel kapcsolatos kutatásokat végzünk, amiben külön publikációban számolunk be.

Célunk az volt, hogy megvizsgálhassuk, hogyan befolyásolja a gyomosodást és a gyomszabályozás hatékonyságát az állománysűrűség, a sortávolság, és az alkalmazott gyomszabályozási technológia. Három vetőmagnormát (5, 8, 12 kg), két sortávolságot (G=12,5, TG=37,5 cm), és 3 gyomszabályozási technikát (Q: gyomszabályozás nélküli, F: gyomfésű, FK: gyomfésű + kultivátor) teszteltünk.

  1. táblázat Időjárási adatok

Hónap

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Átlag/Össz.

Sokévi átlag

 

Diff.

Átlaghőmérséklet °C

6,9

11,9

14

19

21,5

14,66

14,18

0,48

Csapadék mm

39,5

3

39,8

92,2

27,4

201,9

259,6

-57,7

A rendkívül hideg és száraz tavaszi időjárást csapadékosabb június és száraz július követte, összességében kevesebb csapadék hullott a tenyészidőszakban a többéves átlagnál.

  1. táblázat Agrotechnika a kísérleti parcellákon Mosonudvarban

elővetemény

2017: durumbúza, 2018: tavaszi árpa, 2019: hibrid kukorica

talajművelés

-rövidtárcsa: 2019 X. 15., -lazító: 2019 X. 30., kompaktor: 2020. III. 11.

vetés

-III. 16. SULKY SPI SOLO 6 vetőgép, Angélia fajta

vetésmélység (cm)

3-4

öntözés (mm)

35

betakarítás

VII. 16.  NEW HOLLAND kombájn


  1. táblázat Vetés és gyomszabályozás a kísérleti parcellákon Mosonudvarban

 

1. parcella /G182Q3

2. parcella

/G12Q

3. parcella

/G8F4

4. parcella

/TG55F+K6

sortávolság (cm)

12,5

12,5

12,5

37,5

vetőmag kg/ha

8

12

8

5

gyomszabályozás

-

-

-gyomfésű:
V. 25.

-gyomfésű:
V. 20.

-kultivátor:
V. 26.

1G=gabonasortáv (12,5 cm), 2n: vetőmagnorma kg/ha, 3Q: gyomszabályozás nélkül, 4F: gyomfésű, 5TG: triplagabona-sortáv, 6K: kultivátor

A facélia vetése 2020 március közepén megtörtént, forgatás nélkül művelt parcellákon, kompaktorral előkészített magágyba. Az 1. és 2.  parcellán gabonasortávra történt a vetés, két különböző vetőmagnormával. Ezeken a parcellákon gyomszabályozás nem történt. A 2. parcellán csak gyomfésű, míg a 4. parcellán a szélesebb sorközből adódóan gyomfésű és kamera-vezérelt kultivátor is alkalmazásra került.

Gabonasortávra vetett állomány
(2020. 05. 22. Mosonudvar)

Triplagabona-sortávra vetett állomány
(2020. 05. 22. Mosonudvar)


1. kép Növényállomány 2020 05. 22.

  1. táblázat Állományfelvételezés kezelésenként

 

1. parcella

G8Q

2. parcella

G12Q

3. parcella

G8F

4. parcella

TG5F+K6

Gyomborítottság

22,1%

9,6%

27,2%

8,5%

Fő gyomfajok

(% a faj-

összetételben)

 

fehér libatop 5%

zöld muhar 4%

kakaslábfű 3%

aprószulák 3%

fehér libatop2 %

zöld muhar1%

kakaslábfű1%

aprószulák1%

fehér libatop 5%

 

pokolvar libatop 40%

fehér libatop 4%

zöld muhar 5%

Kártevők

-

-

-

-

Kórokozók

-

-

-

-

Facéliaborítottság 1

80%

75%

90%

85%

Virágzás kezdete

V. 25.

V. 25.

V. 25.

V. 25.

Technikai érettség

VII. 16.

VII. 16.

VII. 16.

VII. 16.

Termés kg/ha

960

826

840

680

1kelés után 30. napon

A facélia borítottság az enyhén megemelt vetőmagnorma és gyomfésűzés (G8F) során volt a legnagyobb a vetést követő 30. napon. A szélesebb levelű pokolvar libatop és a muharfélék sem tudtak dominálni. A szélesebb sorközben a gyomborítottság zömét viszont ez a két gyomfaj adta. 

Kisebb gyomborítottságot lehetett tapasztalni a 2., emelt vetőmagdózisú (12 kg/ha) parcellában, és a gyomfésűvel és kultivátorral művelt, széles sortávolságú, alacsonyabb vetőmagdózissal (5 kg/ha) vetett parcellában is, tehát ez a fajta kombinált mechanikai gyomszabályozás is eredményesnek tekinthető. Ugyanakkor a legtöbb magtermést a gyomszabályozás nélküli, közepesen sűrű vetésű (8 kg/ha) állományban kaptunk. További vizsgálatot igényel, hogy a tisztítás után mennyi gyommagszennyezettséggel kell számolni. Az érés dinamikáját és a betakarítás idejét a különböző vetésmódok nem befolyásolták.

5. táblázat Agrotechnika a kísérleti parcellákon Mosonszolnokon

elővetemény

2017 őszi árpa, 2018 facélia, 2019 őszi árpa

talajművelés

2019.XI. 20.  szántás (25cm), 2020.II. 25. kompaktor

tápanyagellátás

2020 II. 22.  műtrágyázás Komplex (15:15:15) 200 kg/ha

vetés

-III. 18. SULKY SPI SOLO 6 vetőgép, Lilla fajta

vetésmélység (cm)

3-4

állománykezelés

2020.05.18. lombtrágyázás Plantál Boron 2l/ha

öntözés (mm)

-

gyomszabályozás

-

betakarítás -rendrevágás

                  -cséplés

VII. 06.  NEW HOLLAND kombájn

VII. 20.


6. táblázat Vetés és gyomszabályozás a kísérleti parcellákon Mosonszolnokon (konvencionális helyszín)

 

5. parcella /G8Q

6. parcella /G12Q

7. parcella /G9V

sortávolság (cm)

12,5

12,5

12,5

vetőmag kg/ha

8

12

9

gyomszabályozás

-

-

Klopiralid 120 g/ha


A vetés optimális vetésidőben, március közepén megtörtént, gabona sortávra, különböző vetőmagnormákkal. A kísérleti tábla tápanyagellátása alap- és lombtrágyával valósult meg. Az 5. és 6. parcellán sem kémiai sem mechanikai gyomszabályozás nem volt, a 7. parcellán egyszeri posztemergens kezelés történt.

  1. táblázat Állományfelvételezés kezelésenként/táblánként

 

5. parcella

G8Q

6. parcella

G12Q

7. parcella

G9V

Gyomborítottság

31,2%

7,5%

5,5%

Fő gyomfajok

(% a faj-

összetételben)

 

fehér libatop 8%

egynyári tisztesfű 15%

szulák keserűfű 5%

aprószulák 3%

fehér libatop 3 %

egynyári tisztesfű 2 %

szulák keserűfű 0,5%

aprószulák 1%

fehér libatop 0,5%

egynyári tisztesfű 2%

szulák keserűfű 0,5%

Kártevők

-

-

-

Kórokozók

-

-

-

Facélia borítottság (%)1

90%

95%

85%

Virágzás kezdete

V. 27.

V. 27

V. 27.

Technikai érettség

VII. 06.

VII. 06.

VII. 06.

Termés kg/ha

500

500

500

1kelés után 30. napon

Az alacsonyabb vetőmagnorma ellenére a facélia borítottság az 5. parcellán is elérte a 90%-ot a vetést követő 30. napon. A gyomborítottság azonban megerősödött, a fehér libatop és a tisztesfű borítottsága volt a legnagyobb. A megemelt vetőmagnormával vetett táblán, és a vegyszeres táblán a gyomborítottság 10% alatt maradt. 

Gabonasortávra vetett facéliaállomány
(Mosonszolnok 2020 05. 30.)

A különböző művelési módok hatása a gyomosodásra

A gyomszabályozás nélküli parcellákon a közepesen sűrű vetésű (8 kg/ha vetőmagnorma), parcellán kaptuk nagyobb gyomborítottsági értékeket (G8Q), a sűrű vetésnél (12 kg/ha) pedig kisebb értékeket (G12Q).

A szélesebb, tripla-gabona sortávnál a gyomfésű + kultivátor műveléssel az 5 kg-os vetőmagnorma is 10% alatti gyomosodást eredményezett (TG5F+K).

Diagram: Gyomborítottság a különböző művelési módok mellett 2020-ban. Kattints a nagyobb méretért!

A vizsgálatainkat tovább folytatjuk 2021-ben is, melynek során a gyomfajok változásait is részletesen elemezzük a különböző művelési módok mellett.


Szerzők:

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva - ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Budapest

Dr. Pinke Gyula, Dunai Éva - Széchenyi István Egyetem Víz- és Környezettudományi Tanszék, Mosonmagyaróvár

Kapcsolódó tartalmak és további cikkek ebben a kategóriában

2023. június 12.

Általános
Gyomszabályozás a facélia termesztésében

A 2020 és 2021 évi kísérletek eredményeinek összefoglalója

Részletek
2021. szeptember 9.

Hír
Cselekvési terv a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért

Itt a lehetőség, hogy közösen fejlesszük a hazai biogazdálkodást!

Részletek
2019. január 21.

Hír
Növényvédelmi Magazin – interjú

Kérdések az ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRÓL, amikre Dr. Drexler Dóra, kutatóintézetünk ügyvezetője válaszolt a Növényvédelmi Magazin interjújában.

Részletek

Kapcsolódó és további elemek a Shopban

Rendezvény
Ökológiai gazdálkodás – Éves ágazati szakmai nap 2022

Fejlődési utak az új Nemzeti Cselekvési Terv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (ÖCST) tükrében

Részletek

Rendezvény
Öko zöldségtermesztési szakmai nap

Zöldségfajok ökológiai szaporítóanyag előállítása génmegőrzési céllal

Részletek

Rendezvény
Szőlészeti szakmai nap

A sorköztakaró növényzet telepítésének hatásai az ültetvényre

Részletek

Támogatók

  
Az oldalt fejlesztette:

Biztos vagy benne?


Mégsem Igen