b_200_150_16777215_00_images_stories_2017_rsz_2013-06-27_11-14-00.jpgA 2017. március 24-26. között Budapesten megrendezett GardenExpo kiállításon Zsigó György okleveles agrármérnök, növényvédő mérnök és talajtani szakmérnök tartott sajtótájékoztatót a kerttulajdonosok és gazdálkodók peszticid-használatával, az erre irányuló felmérés eredményével kapcsolatban. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által végzett felmérés során hazai termelőket, profi- és hobbikertészeket, illetve kertbarát-köröket, gazdálkodói szervezeteket kérdeztek növényvédelmi gyakorlatukról, kérdőíves formában. A megkérdezettek között voltak kisebb és nagyobb területen termelők egyaránt. Rákérdeztek, hogy mennyire veszik figyelembe az egyes peszticidek csomagolásán, adatlapján szereplő előírásokat, nyomon követik-e a változó szakmai előírásokat, mi a véleményük a növényvédő szerek hatásáról, de arra is, hogy honnan, hogyan értesülnek az újdonságokról, nyitottak-e biológiai szerek használatára.

A Kamarához beérkezett 520 kitöltött kérdőív kiértékelése alapján általánosságban elmondható: a megkérdezettek átlagéletkora magas, a válaszadók több mint fele 50 év feletti, közel 40%-a a szakmában 25 évnél régebben dolgozik. Megdöbbentő, hogy a megkérdezett gazdálkodók több mint fele nem utasítja el kategorikusan a növényvédő szer két-háromszoros túladagolását az előírt dózishoz képest, 20%-uk pedig valamennyire egyet is ért ezzel.

Ezzel ellentétben érdekes és biztató fejlemény, hogy a válaszadók pozitívan reagáltak az „Akkor lennék elégedett, ha csak biológiai szerekkel védhetném terményeimet” kijelentésre, vagyis erős a bizalom a biológiai szerek iránt.

Sokan vélik úgy, hogy a napjainkban engedélyezett növényvédő szerek hatása a korábban forgalmazott készítményekhez képest jóval gyengébb. Számos válasz utal arra is, hogy a permetszerek kínálatának változását a termelők nem tudják követni. A felmérésben részt vevő kertészek többsége ötnél kevesebb készítményt használ, azokat is csak akkor, ha azt a helyzet indokolttá teszi, s évente kevesebb, mint 24 ezer forintot ad ki növényvédő szerekre.

 

A válaszok alapján a nagyobb területen megélhetésszerűen gazdálkodó termelők a növényvédő szereket előírásszerűen, feltehetően (növényvédelmi) szaktanácsadó irányításával, segítségével használják. A korral járó kihívásoknak is jobban meg tudnak felelni, a változásokat figyelemmel tudják kísérni. A piacozó, kisebb volumenben termelők a családi tradíciók és a megörökölt gyakorlat szerint gazdálkodnak, nem feltétlenül rendelkeznek naprakész tudással a növényvédelem területén, mulasztásaikat vagy tévedéseiket nem szívesen ismerik be. A hobbikertészek a növényvédő szereket esetileg alkalmazzák, használatukat maguk igyekeznek elsajátítani. Épp ezért következetlenebbek a peszticidhasználat során, kevésbé precízek és szabálykövetők, szakmai felkészültségük valamivel alacsonyabb az átlagnál.

A kertészek a növényvédelemmel kapcsolatban elsősorban a világhálóról tájékozódnak, ami nem igazán megnyugtató – az viszont annál inkább, hogy az ott olvasottakat legtöbbjük fenntartásokkal kezeli, s inkább a szakmai anyagokból, szakfolyóiratok cikkeiből szerez megbízható információt.

Következtetésképpen kijelenthető, hogy a kertészeti termesztést kiegészítő tevékenységként, kistermelőként végzők körében nem kielégítőek a növényvédőszer-használati ismeretek, a pontos dozírozás és a várakozási idők betartása tekintetében komoly felvilágosító munka szükséges a kistermelők, kertbarátok körében.

Zsigó György elmondta azt is, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási idővel nem rendelkező biológiai növényvédő-szerek számos problémára, helytelen peszticidhasználatra jelenthetnek megoldást. A Kamara elnöke, Dr. Tarczali Gábor mindezeket kiegészítette azzal, hogy az Európai Unió által is egyre inkább preferált biológiai növényvédelem általános elterjedéséig fontos a vegyi alapú peszticidek kijuttatását minimalizáló, agrotechnikai, fizikai és biológiai módszerek egyesített használatát magában foglaló, integrált növénytermesztés alkalmazása.

A teljes előadás ezen a linken tölthető le.