Támogatás: Nemzetközi Visegrádi Alap

Koordinátor: Lublini Élettudományi Egyetem, Lengyelország

Konzorciumi partnerek: A projektben 4 ország 6 partnere dolgozik szoros együttműködésben.

Időtartam: 2023. október 1. – 2025. április 30.

A projekt célja a bioélelmiszer-fogyasztók meghatározó tulajdonságainak, vásárlási szokásainak és magatartásának azonosítása és összehasonlítása a Visegrádi Négyek (V4) országaiban. A feladatban hat partner (egyetem/kutatóintézet) vesz részt, egyesítve tudását, tapasztalatát, továbbá bemutatja a bioélelmiszer-ágazatban kapott eredményeit, majd az így megszerzett ismereteket továbbadja az érdekelt felek számára.

A projekt konzorciumi tagjai, köztük a Lublini Élettudományi Egyetem, a Poznani Élettudományi Egyetem, a Jihlavai Politechnikum Főiskola (Cseh Köztársaság), a Prágai Cseh Élettudományi Egyetem (Cseh Köztársaság), a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem (Szlovákia) és a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (Magyarország), közös kutatásokat, a kapott eredmények bemutatását és nyílt előadások formájában történő tudásmegosztást valósítanak meg. A projekt támogatást nyújt a régió bioélelmiszer-piacának azáltal, hogy összegyűjti, közzéteszi és bemutatja a bioélelmiszerek fogyasztásával kapcsolatban a V4-ek fogyasztói körében elért eredményeket.

Az ökológiai gazdálkodás számos környezeti, gazdasági és társadalmi előnnyel jár, így a fenntartható vidékfejlesztés egyik alapvető eleme. Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Célok és az európai Green Deal célkitűzései kiemelt szerepet szánnak a biotermékek fogyasztásának. A V4-országokban egyrészt kedvezőek a feltételek a környezetbarát termelési módszerek fejlesztéséhez, másrészt egyre inkább növekszik a bioélelmiszerek iránti kereslet. Ezért szükséges felismerni és nyomon követni a fogyasztók bioélelmiszerekkel kapcsolatos attitűdjét, vásárlási döntéseit, magatartását és a bioélelmiszerek vásárlása előtt álló akadályokat, különös tekintettel a COVID-19 járvány következtében megváltozott fogyasztói szokásokra, valamint az ukrajnai háború okozta válsághelyzetre. A bioélelmiszerek piaca a V4 országaiban viszonylag hasonló gazdasági és társadalmi körülmények között működik, ezért fontos lesz e téren a hasonlóságok és különbözőségek feltárása, ezzel összefüggő ajánlások kidolgozása. Ennek érdekében elengedhetetlen a fogyasztás vizsgálata olyan eszközök és megoldások megismerése érdekében, amelyek ösztönzik a bioélelmiszerek iránti keresletet, és ebből következően a természeti környezet védelmét támogató ökológiai gazdaságok fejlesztését. Fontos, hogy a fogyasztók, különösen a piacra újonnan belépő fiatalok tudatában legyenek a bioélelmiszerek fogyasztásának előnyeivel és a fogyasztási döntéseik környezetet befolyásoló hatásaival.

A projektet Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormánya társfinanszírozza a Nemzetközi Visegrádi Alap által biztosított támogatások révén. Az alap küldetése a fenntartható közép-európai regionális együttműködésre vonatkozó elképzelések előmozdítása.

A projekt tevékenységei a következőkre terjednek ki:

  • közös tudományos kutatás (fogyasztói magatartást bemutatása a V4 bioélelmiszer piacán);

  • a V4-országokban végzett kutatási eredmények konzorciumi partnerek közötti megosztása;

  • a megszerzett ismeretek terjesztése (előadások/workshopok) a helyi érdekelt felek (pl. gazdálkodók, bioélelmiszer termelők) számára;

  • az eredmények publikálása az Open Accessben elérhető monográfiák és tudományos cikkek formájában;

  • a helyi érdekelt felek bevonása a tudományos közösséggel együttműködve a helyes gyakorlatok alkalmazásába.

Kapcsolattartó

Györéné Kis Gyöngyi

Györéné Kis Gyöngyi

Kutató

Okleveles agrármérnök, Növényvédelem szakirány

A projekt segítséget nyújt a V4 bioélelmiszer-ágazatának a biotermékek piacán végzett kutatás során kapott eredmények összegyűjtésével, megosztásával és bemutatásával, valamint a fogyasztói magatartással, vásárlási döntésekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásával.

További kutatások

Válassz letölthető szakmai kiadványaink közül!