Ősgabona fajtatesztek első öt éve 2016-2020

Régmúlt időkben eleink több száz (világszerte több ezer) növényfajt fogyasztottak. Az ausztráliai gyűjtö gető törzsek még napjainkban is több mint 400 fajt használnak fel étkezésre. Ez a változatosság azon ban a mai modern társadalmak táplálkozásáról már egyáltalán nem mondható el. Mindössze 30 faj fedezi a világ kalória és fehérjeigényének 95%-át. A problé ma nem merül ki ennyiben; az intenzív termesztési rendszerek miatt a mai élelmiszerekben a makro és mikro tápelemtartalom lecsökkent, kevesebb bioaktív komponens és vitamin található meg bennük. Számos krónikus betegség egyre szélesebb körű elterjedését is
összefüggésbe lehet hozni a modern étrenddel.

A csökkenő terménydiverzitás egyúttal nagyobb ter mesztési kockázatot is jelent. A genetikai változatos ság drasztikus csökkenése fajon belül is tapasztalható, ennek következménye a növénytermesztés növek vő érzékenysége a klímaváltozással, extrémitásokkal szemben, az alkalmazkodás, adaptációs képesség csökkenése, a kórokozókkal, kártevőkkel szembeni fo kozott kitettség. A diverzitás „szántóföldtől az asztalig” történő növelésének egy lehetséges módja az olyan rég elfeledett gabonafajok újbóli termesztésbe vonása, amelyek megállják a helyüket gyengébb termőterüle teken, akár extenzív termesztési körülmények között is, és beltartalmi sajátosságaik alkalmassá teszik őket egészséges, bio élelmiszerek készítésére. Ennek meg felelően az ÖMKi célul tűzte ki, hogy kísérletekben vizsgálja két ősgabona faj, a tönke (Triticum turgidum subsp. dicoccum Schrank) és az alakor (Triticum mo nococcum L. subsp. monococcum) ökológiai termesz tésben való alkalmazhatóságát, minőségi jellemzőit.

A 2015/16-os tenyészidőszaktól kezdve három évig, a DIVERSIFOOD Horizon 2020 projekt keretében, kisparcellás fajtatesztekben vizsgáltunk európai génbankokból származó ősgabona tájfajtákat és kereskedelmi fajtákat. Majd ezt követően, a magyarországi termesztésre alkalmasabbnak bizonyult tájfajtákat üzemi, on-farm körülmények között is teszteltük. A kísérletek folytatását a LIVESEED és a Farmer’s pride Horizon 2020 Európai Uniós projektek, valamint az On-farm hálózat fejlesztését támogató MNVH kiemelt projekt tették lehetővé. Ebben a kiadványban a kísérletek eddigi öt lezárt évének eredményeit összegezzük.