Ökológiai szemléletű gyeptelepítés elmélete és gyakorlata – 2015

A veszélyeztetett fajok jelentős hányada kötődik legalább valamely életszakaszában a gyepekhez. Németország 22 vegetáció formációjából a szárazgyepek rendelkeznek a legmagasabb fajgazdagsággal edényes növények tekintetében. Ha a veszélyeztetett fajok számát vesszük figyelembe, akkor a gyepek az oligotróf vizes élőhelyek után a másodikak (Korneck et al. 1998). A nappali lepkék fajgazdagásga kimagasló a szárazgyepekben: az európai nappali lepkefauna közel 63 %-a kötődik ezen élőhelyekhez – más élőhelyek generalista vagy specialista fajaitól eltérően – egyre inkább csökkenő populációmérettel és fajszámmal (Wallis DeVries & van Swaay 2009).