CSAPATUNK

Dr. Drexler Dóra, ügyvezető
Okleveles növényorvos, PhD
Okleveles tájépítészmérnök

Mobil: +36 20 346 9120
dora.drexler@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

Egyetemi tanulmányaimat a volt Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen (ma Szent István Egyetem) végeztem, ahol 2004-ben szereztem tájépítészmérnöki diplomát tájtervezési és területfejlesztési szakirányon. Ezt követően a Technische Universität München Tájökológiai Tanszékén doktoráltam. 2010 decemberétől fél évig a svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (FiBL Svájc) munkatársa voltam, 2011-ben részt vettem az ÖMKi megalapításában, melynek 2011 júniusától vagyok az ügyvezetője. 2013-ban a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adományozott számomra. 2015-ben Sárközy Péter emlékéremmel tüntettek ki. 2017-ben okleveles növényorvos diplomát szereztem a Szent István Egyetemen. Két kisgyermek édesanyja vagyok. Munkatársaim szerint a harmadik gyermekem az ÖMKi.

  Botos Krisztina,
  projektmenedzser
  Okleveles agrármérnök,
  közgazdász
  Mobil: +36 20 321 5383
  krisztina.botos@biokutatas.hu

Gyerekkori álmom volt, hogy szoros természetközelségben éljek. Eltökélt voltam, így már középiskolában erdész-technikusként végeztem, ahonnan egyenes út vezetett az agrármérnöki diplomámig. Racionális okokból ezután a Pénzügyi és Számviteli Főiskola számvitel szakán szereztem közgazdász diplomát. Szerencsésnek érzem magam, mert szakmai munkámat mindig kivételes, innovatív, nyitott környezetben végezhettem. Évekig dolgoztam együtt az ELTE és az MTA legkiválóbb kutatócsoportjaival, ahol hazai és nemzetközi projekteket koordináltam, illetve különböző területeken működő profit-orientált cégekkel, ahol kutatás-fejlesztési projektek menedzselésében szereztem tapasztalatot. Ez a fajta inspiráló, nyitott környezet is hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben felismertem a fenntartható fejlődés, az átalakuló kisközösségek és nem utolsósorban az ökológiai gazdálkodás fontosságát. Tudatosan fordultam a környezettudatos életszemlélet felé, így nagy öröm, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnél a szakmai munkámat is ebben a szellemiségben folytathatom.
Az ÖMKi-nél a nemzetközi pályázatok, projektek menedzselése a fő feladatom és emellett részt veszek a szervezet HR- és pénzügyi feladatainak ellátásában is.

Heim Ildikó, projektmenedzser

Okleveles közgazdász
ildiko.heim@biokutatas.hu

Közgazdász diplomámat Németországban, a düsseldorfi Heinrich-Heine Egyetemen szereztem 2002-ben, humán erőforrás szakon. Eddigi pályafutásom során dolgoztam non-profit és profitorientált szervezeteknél, itthon és külföldön egyaránt. Miután a Guatemalában töltött önkéntes évem szemléletváltást hozott bennem, 2012-ben fenntartható fejlődésből és vállalatok társadalmi felelősségvállalásából diplomáztam Spanyolországban. Diplomamunkámat a fenntartható élelmiszerlánc és a végtermék-címkézés témában írtam. Világpolgárnak vallom magam, nemcsak azért, mert otthon érzem magam a világban, de főként azért, mert érdekelt vagyok az egész világot érintő problémák felismerésében és felelősnek tartom magamat azok megoldásáért. Úgy gondolom, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet helyi tevékenysége fontos eleme egy globálisan – társadalmilag, környezetileg és gazdaságilag is – fenntartható rendszernek. 2013 óta vagyok az ÖMKi-csapat tagja.

Tevékenységi köreim az ÖMKi-nél: nemzetközi konferencia-szervezés (ECCD) a DiverIMPACTS projekt keretében.

Szalai Szilvia, könyvelés, pénzügy, kontrolling

Mérlegképes könyvelő, közgazdász
Mobil: +36 20 972-2116
szilvia.szalai@biokutatas.hu

Középiskolai tanulmányaim során a műszaki irányú, programozói szakirányú tanulmányaimnak és végzettségemnek köszönhetően korán sikerült megerősítenem azokat a készségeimet, amelyekre alapozva elkezdhettem azzal a területtel foglalkozni, amely igazán közel áll hozzám. A rendszerben gondolkodás igényét, komplexitás kezelését, pragmatikus és következetes folyamatokban való részvételt és azok irányítását 2000. óta pénzügyi-számviteli területen, családi vállalkozásunk keretében valósítom meg.

Mérlegképes könyvelőként kis- és középvállalkozások teljes körű könyvelését, adó- és számviteli kötelezettségeit és feladatait végzem. Tanulmányaimat a Zsigmond Király Főiskola pénzügy-számvitel szakán folytattam. Ennek köszönhetően szélesebb körben és területen, további pénzügyi és kontrolling szolgáltatások biztosításával bővíthettem tevékenységemet.

Az ÖMKi-nél a számviteli feladatok (könyvelés, bérszámfejtés, adóbevallások) elvégzése mellett, kontrollerként a projektek gazdasági kereteinek kialakításában és fenntartásában veszek részt, naprakész átlátható pénzügyi rendszerünk biztosításával a tervezhetőséget támogatom.

Takács Bence, irodavezető, projektasszisztens 

Kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök
Mobil: +36 30 427-3647
bence.takacs@biokutatas.hu

2013-ban zártam alapfokú tanulmányaimat a Szent István (akkori Budapesti Corvinus) Egyetem kertészmérnök alapszakán, gyógynövény-termesztés szakirányon, majd 2015-ben diplomáztam a Szent István Egyetem környezetgazdálkodási agrármérnök mesterképzésén, Gödöllőn. Mindkét diplomám a gyógynövényekről, illetőleg az azokból készült teaforrázatok hatóanyagtartalmával kapcsolatosan írtam. Ifjúkoromtól fogva érdeklődöm a kertészet, a gyógynövények alkalmazása, azok farmakológiai hatásai és a növényápolás iránt, foglalkozom kerttervezéssel, -építéssel és -fenntartással egyaránt. Elkötelezett vagyok a természet védelme iránt, növényápolási munkáim során pedig gyakorlom a vegyszermentes gyógynövény-, zöldség- és gyümölcstermesztést. Az ÖMKi kötelékében ellátom az irodavezetői teendőket, s feladataim közé tartozik többek között a kiadványok formai lektorálása, s futó projektjeink háttér-tevékenységeinek ügyvitele.

Ducretot Jade, kommunikációs munkatárs

Mobil: +36 30 258-6436
jade.ducretot@biokutatas.hu

A Budapesti Kommunikációs Főiskola turizmus-vendéglátás alapszakán végeztem. Levelező tagozaton folytatott tanulmányaim mellett folyamatosan arra törekedtem, hogy minél több területen szerezzek tapasztalatot. Ennek köszönhetően a turisztikai területfejlesztés, szállodaipar, nemzetközi kapcsolatok, egészségügyi turizmus, marketing ügynökségi szektor világába is belátást nyerhettem. A különféle területeken fő tevékenységem a kommunikációs csatornák kiépítése és fejlesztése volt, így jelenlegi pozíciómban is arra törekszem, hogy minél több emberhez eljusson az ökológia gazdálkodás fontosságának a híre. Szabadidőmben nagy figyelmet fordítok az egészségtudatos táplálkozásra. Szívügyem a helyi, egészséges, szezonális termékek előnyben részesítése a főzések alkalmával, és erről saját blog oldalamon is beszámolok.

 
 

Kutatóink

Borbélyné Dr. Hunyadi Éva, szántóföldi kutatási szakreferens
Okleveles agrármérnök, PhD
Mobil: +36 20 374 7472
eva.hunyadi@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

Növénytermesztő mérnök (GATE Szarvas, 1988), majd általános agrármérnök (DATE Debrecen, 1995) végzettséget szereztem és először a mezőgazdasági termelő ágazatban töltöttem csaknem tíz évet, elsősorban a növénytermesztés területén. Ezután az agrár-felsőoktatásban dolgoztam több mint 15 évig. Oktatási és kutatási területem egyaránt kötődött az ökológiai gazdálkodáshoz. 2002-ben szereztem PhD fokozatot a Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskola keretein belül. Az ÖMKi tudományos munkatársaként a szántóföldi növények on-farm kísérleti programjában a fehérjenövények ökológiai termesztés-technológiáival foglalkozom.

Földi Mihály, szántóföldi kutatási szakreferens
Okleveles kertészmérnök
Mobil: +36 20 975 7483
mihaly.foldi@biokutatas.hu

Publikáció

Organic Eprints

Kertésztanulóként köteleződtem el a bio iránt, amikor kezembe került Alwin Seifert „Kertészkedés mérgek nélkül” c. könyve. Majd később már fiatal kertészmérnökként, a híres biokertben (OMÉK, 1988) megismerkedtem Parádi Bandi bácsival – az egykori Biokultúra alapítóval – aki csatlakozásra szólított. Ekkor kezdődött a kapcsolatom Biokultúra mozgalommal, melynek felépítésében is részt vettem, szülőfalumban helyi csoportot is alapítottam. A biogazdálkodás kezdetben csak kiskerti hobbim volt, és alapvetően az önellátást szolgálta. Később a kárpótlás során a családom ismét földhasználó tulajdonos lett, kezdeményeztem a területek ökológiai művelésbe vonását. Szakmai továbbképzésemet is ennek szellemében igyekeztem megvalósítani, növényvédelmi szakmérnöki dolgozatomat a biológiai növényvédelemről írtam saját tapasztalataim felhasználásával. Későbbi munkám során alkalmam volt több évet eltölteni az ökológiai gazdálkodás különböző területein. A kilencvenes évek elejétől részt vettem a családi gazdaságunk működtetésében és emellett
munkát vállaltam a hazai ellenőrzésben, később pedig a szakmai közigazgatásban (ökológiai gazdálkodás felügyeletében) ahol köztisztviselőként a tagállami képviseletet láttam el. 2012 óta dolgozom az ÖMKi-nél, ahol elsősorban a gabona fajtateszteket irányítom.

Kovács Tina, tudományos munkatárs, PhD hallgató
Okleveles agrármérnök
Mobil: +36 30 425 7164
tina.kovacs@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

Bár 2012-ben végeztem agrármérnökként a Ljubljanai Egyetemen, mégis Indiában, egy oktatási és kutatóközpont önkénteseként eltöltött egy év ébresztett rá, hogy mennyire nélkülözhetetlen eleme a Földünk megóvásában a helyben termesztett és fogyasztott bioélelmiszer. Éppen ezért tanulmányaimat azon a Maribori Egyetemen folytattam, ahol Szlovéniában egyedülálló módon Biogazdálkodás mesterképzést is indítanak. Különböző ösztöndíjak és nemzetközi projektek keretein belül olyan neves intézetekben szerezhettem további szakmai tapasztalatot, mint a szlovéniai Fenntartható Fejlődés Intézete, a dániai Aarhus Egyetem, az osztrák Arche Noah, vagy a magyarországi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Miután megismerkedtem az ÖMKi on-farm kutatásával és a lelkes és elkötelezett munkatársaival, nem volt kérdés, hogy 2016-ban itt kezdjem el a PhD kutatómunkámat, melynek témája a terepi spektrometria alkalmazása a kisgabonák minőségvizsgálatában. Hogy minél jobban megismerjem a magyarországi természetet és tájat, szabadidőmben az Országos Kéktúra turista mozgalomhoz csatlakozva is igyekszem bejárni az országot.

Bencze Szilvia, szántóföldi kutatási szakreferens

Oleveles biológus, angol szakfordító, Ph.D
Mobil: +36 20 381 7785
szilvia.bencze@biokutatas.hu

Publikációk

A természetvédelem iránti korai elköteleződésem okán nem volt számomra kérdés, hogy ökológus szakirányon szerezzek biológus diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2007-ben doktori fokozatot is biológia-ökológia tudományterületen, az ELTE-n. Az egyetemi tanulmányaimat követő hét hónapos svédországi ösztöndíj a Lund Egyetemen elméleti és kísérleti ökológiai tudásomat is elmélyítette. A húsz év, melyet kiváló kollégák mellett agroökológiai és klímaváltozás kutatásokkal, illetve nemesítési munkával töltöttem Martonvásáron, az Agrártudományi Kutatóközpontban, megadta számomra azt a szakmai jártasságot és egyúttal azt az impulzust is, mely egészen az ÖMKi-ig vezetett. Amellett, hogy régi vágyam teljesült, az is világossá vált számomra, hogy minden eddigi tevékenységem csak egy még fontosabb feladatra készített elő: hogy minél hatékonyabb és alkalmasabb részese lehessek a jövő felé mutató, valós és fenntartható alternatívát nyújtó ökológiai szemléletű gazdálkodás előmozdításának.  Az ÖMKi-nél – többek között –közreműködöm a pelyvás ősgabonák (tönke és alakor fajták és tájfajták) on-farm tesztelésében és a részvételi nemesítés hazai gyakorlatának kialakításában.

Papp Orsolya, kertészeti kutatási szakreferens
Okleveles kertészmérnök
Mobil: +36 20 321 7014
orsolya.papp@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

2001-ben végeztem okleveles kertészmérnökként Budapesten, az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen. Az egyetem után pár évet botanikai kutatással töltöttem, mely időszakot fontos alapozásnak tartottam az ökológiai gazdálkodáshoz, hiszen a természetes ökológiai rendszereket tanulmányoztam. Majd’ három évig a Pangea Egyesület Breuer László Oktatóközpontját vezettem a Bakonyban (Pénzesgyőrben), ahol a hét hektáros vegyes öko bemutatókert vezetése, ápolása mellett erdei iskolai foglalkozásokat tartottam és biokertészeti tanfolyamokon oktattam. A somogyvámosi Krisna-völgyben az értékesítésre termelő biozöldség-termesztési üzemrészt vezettem és tanácsadó voltam az önellátásra termelő zöldség- és gyümölcstermesztési üzemrészek számára. Továbbá egy évig a Szeged-sziksóstói Zöldtanya öko zöldségkertészetét vezettem, mely részben közösségi kertként is funkcionált. Az ÖMKi-nél az ökológiai gyümölcs-, zöldség- és gyógynövénytermesztés szakreferenseként dolgozom, ennek keretében kutatást, oktatást és szaktanácsadást végzek.

Fehér Judit, kutatási szakreferens
Okleveles biológus
Mobil: +36 70 703 5585 
judit.feher@biokutatas.hu

2005-ben szereztem diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológus szakán. Bár szakmai életem első 6 évét immunológiai kutatásokkal töltöttem, mindig is fontos volt számomra a környezetvédelem és a fenntartható mezőgazdálkodás. Hogy mindezt a gyakorlatban is megvalósítsuk, 2010-ben a családommal vidékre költöztünk. Ott helyben és néhány külföldi tanulmányút során megismerkedtem az ehető növények végtelen változatosságával. 2011 óta gyűjtöm (és osztom meg) szűkebb és tágabb környezetemben a tájfajtákat, régi fajtákat, de nyitott vagyok olyan ehető növényfajok kipróbálására és honosítására is, amik Magyarországon még kevéssé ismertek. 2012-ben néhány barátommal létrehoztuk a Magház közösségi hálózatot, hogy a mezőgazdasági sokféleséget népszerűsítésük, elsősorban hobbikertészek körében. 2017 novembere óta dolgozom az ÖMKi-nél, a Farme’s Pride H2020-as projekt keretében, melynek fő célja az on-farm génmegőrzésben résztvevő különböző intézményi és civil szervezetek összekapcsolása és munkájuk hatékonyabbá tétele.

Dr. Donkó Ádám, szőlészeti kutatási szakreferens
Okleveles kertészmérnök, PhD
Mobil: +36 20 380 3711
adam.donko@biokutatas.hu

Publikációk

Organic Eprints

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán végeztem okleveles kertészmérnökként, szőlészeti szakirányon, 2010-ben. Diplomatémám keretében különböző talajápolási módszerek összehasonlító vizsgálatát végeztük a Tokaji borvidéken. 2010-től a Kertészettudományi Doktori Iskolában folytattam tanulmányaimat. PhD kutatási témámban talajápolási kísérletek mellett a szőlő mikorrhiza-kapcsolatával foglalkoztam, négy borvidéken, hat különböző szőlőfajta, és eltérő termesztéstechnológiák esetén. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kötelékében az egyetemen megkezdett csapásirányon haladhatok tovább: munkánk során, hét borvidéken, sokfajú sörköz takarónövény-magkeverékek összehasonlító vizsgálatát végezzük.

 Trugly Bence, kutatási   szakreferens
 Környezetgazdálkodási agrármérnök,   növényorvos MSc
 Mobil: +36 20 296 3229
 bence.trugly@biokutatas.hu

2016-ban végeztem a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán (korábban Budapesti Corvinus Egyetem) környezetgazdálkodási agrármérnök alapszakon, majd ugyan ezen a karon 2019 januárjában szereztem növényorvos mesterszakos diplomát. Gyermekkorom óta szerves részét képezi az életemnek a természet közelsége, tanulmányaim során pedig szembesültem azzal, hogy mennyi mindent tesz az emberiség a természet kárára. Úgy érzem, hogy nekem is feladatom ezen változtatni, hogy a jövő generációi is megtapasztalhassák azt a sokszínű és lenyűgöző élővilágot, ami körülvesz minket. Jelenleg a RELACS, a DiverIMPACTS és a Solarvibes projektek szakmai koordinációja a feladatom az ÖMKi-nél, továbbá a termékfejlesztési lehetőségek kibontakoztatása.