Tudástár

Tudástár

Tudástár

Kalauz az ökológiai gazdálkodásra történő átálláshoz 2012 – HÖG

A hazai ellenőrző szervezetek a következő oldalakon érhetőek el:

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. (HU-ÖKO-01) www.biokontroll.hu
Hungária Öko Garancia Kft. (HU-ÖKO-02) www.okogarancia.hu

Az ökológiai gazdálkodással több civil szervezet foglalkozik. Kiemelendő az 1983-ban alakult Biokultúra Egyesület jogutódja, a Biokultúra Szövetség:
www.biokultura.org

A teljes kárpát-medencei ökológiai gazdálkodás képviseletét vállalta fel a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért:
www.sarkozybio.hu

A Tudatos Vásárlók Egyesületének honlapján számos, a fogyasztók számára hasznos információ illetve konkrét termékekkel kapcsolatos felmérés elérhető.
www.tudatosvasarlo.hu

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok között való eligazodásban hasznos segédlet található itt:
www.foodlawment.hu/downloads/jogsz/17_kiad_elelmiszer_jogszgy.pdf

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont.
http://www.agrar.mta.hu/

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet
www.tti.szie.hu

Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék
http://okogazd.bc.szie.hu/index.php?id=35058

A biokertészkedéssel ismerkedőknek az alábbi irodalmakat ajánljuk:

Biogazda füzetek, Sárközy Péter Alapítvány
Biofüzetek, Mezőgazdasági Kiadó sorozata
Biogazda Kiskönyvtár, Mezőgazdasági Kiadó sorozata
Seléndy Sz. [2005]: Ökogazdák kézikönyve. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest
Tamás Enikő [2008]: Biokertészkedés. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Wolfram Franke [2005]: Biokert – Az öngyógyító vegyeskert. Mezőgazda Kiadó, Budapest

Illyés Eszter és Bölöni János (szerk.) [2007]: Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon. MTA ÖBKI, Budapest.

http://www.botanika.hu/bdz/pannongrassbook/pannongrassbook.pdf

További anyagok feltöltés alatt.

Organic e-prints: Nemzetközi szabad hozzáférésű adatbázis biogazdálkodással kapcsolatos kutatásokkal, tanulmányokkal feltöltve: http://orgprints.org/

Organic Farming Research Foundation. Az Amerikai Egyesült Államokban kaliforniai székhellyel működő sokoldalú érdekvédő, első sorban családi biogazdaságok számára releváns szakmai információkat nyújtó, oktatási és kutatási programokat finanszírozó alapítvány: www.ofrf.org
National Sustainable Agriculture Information Service. Az Egyesült Államokban központi kormányzati szervek által működtetett, a biogazdálkodókat hiteles, gyakorlati információkkal ellátni hivatott szervezet, melynek honlapjáról számos gyakorlati ismereteket tartalmazó kiadvány ingyenes letölthető: https://attra.ncat.org

University of California Sustainable Agriculture Research and Education Program: A Kaliforniai Egyetem által koordinált kutatással és oktatással foglalkozó program: http://www.sarep.ucdavis.edu/

Rodale Institute. 1947-ben alapított független szervezet, amely ökológiai mezőgazdasággal kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenységet végez. A Rodale Institute által működtetett Farming Systems Trial® Észak-Amerika legrégebbi konvencionális és bio termesztési rendszereket összehasonlító szántóföldi kísérlete: http://www.rodaleinstitute.org

Soil Association. Nagy-Britanniában működő, a biogazdálkodókat, fogyasztókat és más érintetteket képviselő és információkkal ellátó ernyőszervezet:
http://www.soilassociation.org

Német nyelven:

FiBL (2009): Pflanzenschutz im Biosteinobstanbau. Merkblatt.

https://www.fibl-shop.org/shop/pdf/mb-1517-biosteinobstanbau.pdf

Gyepgazdálkodás:

www.gyepgazdalkodas.hu
www.provertes.hu
www.pannongyep.hu