Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

LEONARDO

Leonardo OFEOF

Az ÖMKi nemzetközi LEONARDO DA VINCI projektje

2015-ig az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) is részt vesz a biogazdálkodókkal együttműködésben folytatott on-farm kutatás és képzés fejlesztését célzó Leonardo Da Vinci projektben. A projekt során négy partner – a luxemburgi IBLA, az osztrák FiBL, a cseh Bioinstitut és az ÖMKi – osztja meg tapasztalatait a részvételi alapú kutatással és képzéssel kapcsolatban, és határozza meg az eddigi legjobb gyakorlatokat. További cél az on-farm kutatások és képzések szervezőinek módszertani képzése, vagyis a tudás hatékony továbbadásához szükséges készségek meghatározása és bővítése. A projekt középpontjában ez alkalommal is a gazdák állnak – ők határozzák meg a kutatások során megoldandó problémák körét, illetve a 4-5 műhelymunkából álló továbbképzések és a lezáró szeminárium nagy része is biogazdaságokban valósul meg. A projektben gazdálkodók, szaktanácsadók és kutatók vesznek részt. A Leonardo program a résztvevők utazási és tartózkodási költségeit finanszírozza.

 

Az ÖMKi 2012-ben indította el on-farm kutatási programját, melyben immár több mint száz ökológiai gazdálkodóval folytatunk kísérleteket ökológiai kertészeti, szőlészeti, szántóföldi és méhészeti témákban ország szerte. A Leonardo projekt lehetőséget ad ismereteink és tapasztalataink nemzetközi megosztására, a külföldi projektrésztvevőktől, gazdáktól és kutatóktól pedig új ötleteket kaphatunk a hazai gyakorlat további fejlesztéséhez. Nem utolsó sorban a projekt hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországon még újnak számító részvételi kutatás és on-farm módszertan szélesebb körben is ismertté váljon.

Egy tanulmányút margójára - Luxemburg, 2015 június 4-5.

A 2013-ban indult LEONARDO OFEOF program célkitűzése, hogy négy ország szakembereit,  gazdálkodóit és kutatással, szaktanácsadással  foglalkozó szervezeteit hozza közelebb egymáshoz az ökológiai termesztés közös fejlesztése érdekében. A négy résztvevő ország Ausztria (FiBL Ausztria), Cseh Köztársaság (CTPOA), Luxemburg (IBLA) és Magyarország (ÖMKi) munkatársai ezúttal azért találkoztak, hogy megismerjék a vendéglátó Nagyhercegség ökológiai termesztésének szociális, gazdasági és foglalkoztatási kérdéseit a zöldségtermesztés és feldolgozás bemutatott példáin keresztül.

A program első részeként luxemburgi kollégáink részletes tájékoztatást adtak az ország ökológiai termeléssel foglalkozó szervezeteiről, azok kapcsolatáról és az így kialakult, gyakorlatilag teljesen zárt piaci mechanizmusról, amely alkalmazkodik a többi EU államhoz képest lényegesen magasabb költség és árviszonyokhoz. Ennek lényege az élelmiszer ágazatban igen magas import arány, amely a kiemelkedően magas profitból támogatni tudja a hazai termékek előállítását és forgalmazását, azaz az árak kiegyenlítetten magas szinten tartását. Gyakorlatilag tehát nincs árverseny a hazai és import termékek között. Ez a mechanizmus érvényes az ökológiai termékek termelésére és forgalmazására is. Az ország összes élelmiszer fogyasztásának  99 %-a import és csak 1 % a haza termék. Ugyanakkor az évi 40 millió euróra becsült ökológiai minősítésű élelmiszer forgalmából 15% hazai eredetű, a többi import.

Ökológiai szőlőtermesztés a Tokaji borvidéken

Bővebben...A Tokaji borvidék adott otthont a Leonardo OFEOF (On farm Education towards Organic Farmers) projekt soron következő programjának 2015. május 7-8 között. Az ÖMKi által szervezett program témája a szőlőtermesztés volt, különös hangsúlyt fektetve az ökológiai termesztéstechnológiára. A kétnapos programon a projektpartnerek által delegált szakemberek (a luxemburgi IBLA, az osztrák FiBL, a cseh Bioinstitut és szervezőként az ÖMKi munkatársai) ellátogattak három, az ÖMKi on-farm kutatásában résztvevő gazdaságba.

A Tokaji borvidék a Világörökség része, hazánkban és külföldön is a legismertebb magyar borvidék. Programunk első állomása a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok volt, ahol Varkoly István szőlészeti vezető több órán keresztül kalauzolta a csoportot. A teljes szőlőterület ökológiai minősítésű. Az interaktív bemutató során leginkább az bio szőlőtermesztés sokévi tapasztalatainak megvitatásán volt a hangsúly, de a borászati tevékenység lépéseinek ismertetése és a pince szemrevételezése sem maradt el. A résztvevők minden felmerülő kérdésre választ kaphattak, mind a szőlészeti, mind pedig a borászati technológiát illetően. A programot vacsora és borkóstoló zárta.

Külföldi szakembereket fogadott az ÖMKi a Leonardo projekt keretében

Bővebben...Bővebben...Az ÖMKi kétnapos szakmai találkozót és műhelymunkát tartott az Erasmus+ Leonardo Da Vinci projektben résztvevő külföldi partnereinek 2014. szeptember 11-12-én. Az on-farm kutatás és képzés az ökológiai burgonyatermesztésben című rendezvényre az osztrák FiBL-től, a luxemburgi IBLÁ-tól és a cseh Bioinstituttól érkeztek ökológiai termelők, nemesítők, szaktanácsadók és kutatók. Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője nyitotta meg a találkozót és ismertette a résztvevőkkel a magyarországi on-farm kutatási hálózatot. Papp Orsolya, az ÖMKi kertészeti szakreferense bemutatta a burgonya-kutatásokat és beszámolt az idei eredményekről. Jelenleg már 23 ökogazda vesz részt a burgonya onfarm hálózatban. Az elmúlt három évben a kutatások négy téma köré csoportosultak: középkorai multi-rezisztens burgonyafajták összehasonlító elemzése, korai burgonyafajták tesztelése fátyolfóliás takarásban és anélkül, azadirachtin hatásának vizsgálata a burgonyabogárra, valamint barnaalga hatóanyagú növénykondicionáló tesztelése a burgonyatermés mennyiségi és minőségi paramétereire. A kutatási beszámolót követően Polgár Zsolt, a Pannon Egyetem Burgonya Kutatóközpontjának igazgatója mutatta be a magyar nemesítésű rezisztens burgonyafajtákat és legfontosabb tulajdonságaikat. Az előadása után élénk eszmecsere bontakozott ki a nemzetközi tapasztalatokról, az ismert bioburgonya fajtákról, termesztési technológiákról és persze az árakról. Végül, de nem utolsó sorban Fehér Orsolya a Szent István Egyetem MSc. hallgatója ismertette a korai burgonyafajtákról szóló szakdolgozatának tanulságait.

Ökológiai szőlőművelés fajgazdag takarónövényzettel – Leonardo tanulmányút

Bővebben...

A csehországi Hustopeče adott helyet 2014. augusztus 21-22. között a Leonardo da Vinci program által támogatott OFEOF (On farm Education towards Organic Farmers) soron következő eseményének. A résztvevő szervezetek (a luxemburgi IBLA, az osztrák FiBL, a cseh Bioinstitut és az ÖMKi) szakemberei és vendégeik ezúttal környezetkímélő szőlőtermesztési technológiákat tűztek napirendre. A jelenlevők, a kutatási területeik rövid bemutatását követően előadásokat hallhattak a csehországi gyakorlatról és eredményeiről, melyet Dr. Milan Hluchy osztott meg. Hallhattunk az ökológiai termesztéstechnológiák egyes elemeinek előnyeiről és kockázatairól. Ezeken belül az előadó részletesen kitért a takarónövényes talajápolási technológia csehországi tapasztalataira, ismertette a talaj tömörödésére és vízháztartására irányuló vizsgálatok eredményeit. A hét évet felölelő cseh vizsgálatok egyértelműen dokumentálták a fajgazdag sorköztakarás talajlazító hatását. Ugyanakkor a vízért folytatott konkurencia – saját vizsgálatainkhoz hasonlóan – itt is megmutatkozott, különösen ott, ahol nem váltott, hanem minden sorközben alkalmazták a takarónövényzetet. A délután során Donkó Ádám és Dr. Miglécz Tamás ismertették az ÖMKi fajgazdag sorköztakaró magkeverékeket vizsgáló kísérletét, annak 2012 óta gyűlő tapasztalatait, részeredményeit.

Egy tanulmányút margójára - Luxemburg, 2014. április 10-12.

Bővebben...Utazni és tapasztalatokat gyűjteni más országok mezőgazdasági termelési kultúrájáról mindig nagy élmény a szakember számára. A LEONARDO program lehetőséget adott arra, hogy ha rövid ideig is, de tanulmányozhattuk az ökológiai termelés, ezen belül az állattartás és tejtermelés helyzetét az Európai Unió talán leggazdagabb országában. Szükséges megemlíteni, hogy itt az egy főre eső átlagjövedelem közel kétszerese az uniós átlagnak, ezért az árak is ennek megfelelően magasabbak, mint az EU-ban általában. Ez a tej esetében azt jelenti, hogy míg Luxemburgban az ökológiai minősítésű tej értékesítési ára átlagosan 1,59 euró literenként, addig ugyanilyen termék a szomszédos Németországban mindössze 1,09 euróba kerül. Luxemburg öko tejtermelése havonta mintegy 100.000 liter, de ennek mindössze a fele kerül az országban elfogyasztásra, a többi a szomszédos országokban talál vásárlóra, a már említett olcsóbb áron. Megismerve az OIKOPOLIS hálózat öko szupermarketjének termékválasztékát és az árakat, érdekes, de nagyon is érthető jelenségre figyeltünk fel. A luxemburgi ökogazda szövetkezet által működtetett kiskereskedelmi bio-láncban a megvásárolható termékeknek mintegy 90 %-a nem luxemburgi eredetű, így az olcsóbb import beszerzési árak és a magasabb hazai fogyasztói árak közötti különbséget a hazai beszerzési árak kompenzálására fordítják. Az így kiegyenlített fogyasztói árszínvonal elegendő fedezetet nyújt arra, hogy az ökológiai minősítésű tejért a luxemburgi gazdák magasabb árat kaphassanak. Ez átlagosan 6-14 eurocent – konvencionális termékhez viszonyított – felvásárlási árkülönbséget jelent 1 kg tejre vetítve. Megtudtuk azt is, hogy az ökológiai minősítésű tej mennyisége nem elegendő arra, hogy egy önálló tejfeldolgozó üzem gazdaságos működését lehetővé tegye. Ezért a legnagyobb (és egyedüli) luxemburgi tejüzem, a Laxlait dolgozza fel elkülönítetten a biotej legnagyobb részét, míg egy kisebb mennyiséget az egyik – általunk is meglátogatott – biodinamikus gazda által üzemeltetett sajtüzem dolgoz fel polcálló minőségi tejtermékekké.