Az ÖMKi létrehozásával és működtetésével célunk a magyarországi fenntartható mezőgazdaság, kertészet és élelmiszeripar tudományos alapokra helyezett, hosszú távú fejlesztése. Olyan kutatási-innovációs projekteket valósítunk meg, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás magyarországi továbbfejlődését és versenyképességét.

 

Együttműködésben a…

a hazai kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel: új tudományos kutatások keretében bővítjük a rendelkezésre álló tudásbázist és annak alkalmazását az ökológiai gazdálkodási gyakorlatban és a vidékfejlesztésben.

a termelőkkel: az ökológiai gazdálkodókat szorosan bevonjuk a kutatási tevékenységeinkbe, többek között a gazdaságokhoz kihelyezett, úgynevezett on-farm kísérletek révén. Az on-farm kutatás homlokterében olyan termesztéstechnológiai kérdések állnak, melynek eredményét a gazda közvetlenül, a termesztési gyakorlatban tudja hasznosítani. A gyakorlati kísérletekkel összefüggésben szakmai találkozókat szervezünk, illetve a hazai öko szaktudást bővítő kiadványokat jelentetünk meg.

a fogyasztókkal, kereskedőkkel, civil szervezetekkel: ismeretterjesztő rendezvényeket és előadásokat tartunk, érzékszervi vizsgálatokat (kóstolókat) szervezünk, részt veszünk a szaktanácsadás rendszerében (pl. szaktanácsadók számára akkreditált képzésekkel).