Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

LEADER Méhészet

Az ökológiai méhészkedés legjobb hazai gyakorlatainak elterjesztése – tapasztalatcsere térségek és szereplők között, szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés (jogcímkód: 6.463.04.01) végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében megvalósuló projekt (VfF/2988/1/2013)

Az együttműködési projekt céljai a LEADER térségek és térségi szereplők közötti tudástranszfer és jó gyakorlatok átadásának biztosításával, valamint a kölcsönös tapasztalatcsere segítségével a hazai ökológiai méhészeti ágazat fejlesztése, gyakorlatorientált szakmai továbbképzések lebonyolítása méhészek, kutatók, feldolgozók és szaktanácsadók részvételével, továbbá a térségek méhész egyesületeinek bevonásával. A projekt további célja az ügyfelek együttműködésén alapuló ökológiai méhészkedéssel kapcsolatos méhegészségügyi módszerhatékonysági vizsgálatok működtetése on-farm vizsgálati program formájában.

A projektben résztvevő partnerek

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (projektkoordinátor)

Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség

OMME Cegléd és Környéke Helyi Szervezete

Ábrahám Péter méhész

Fekete László méhész

Gódor Sándor méhész

Hegedűs Gábor méhész

Jandácsik Attila méhész

Kiss Mihály méhész

Németh Zoltán méhész

Skoda Csaba méhész

 

 

 Bővebben...Bővebben...Bővebben...Bővebben...Bővebben...

 

 


LEADER Méhészet hírek:

Projektindító, az ágazat aktualitása és jelentősége, jogi ismeretek (Cegléd, 2014. augusztus 16.)

Bővebben... Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által szervezett rendezvény iránt már a regisztráció során nagy érdeklődés mutatkozott.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, az ÖMKi illetve a projekt bemutatásával. A következő előadó Halmi Tibor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnökhelyettese mutatta be az MVH intézményét, szerepvállalását a mezőgazdasági szektorban és ezen belül a méhészeti ágazatban, valamint részletesen ismertette az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés jogcímet. Palotai Sándor, a „Gerjesztők” Helyi Vidékfejlesztési Közösség helyett Halmi Tibor mutatta be a Helyi Akciócsoportok szerepét a vidékfejlesztésben. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Cegléd és Környéke Helyi Szervezetét Petneházy Antal, a szervezet elnöke mutatta be. Fekete József, az OMME általános elnökhelyettese, Nógrád megye szaktanácsadója, az OMME bemutatása mellett a magyar méhészeti ágazat aktuális helyzetéről is beszélt. A bemutatkozásokat egy rövid kávészünet követte.

A szünet után Tőkés Tamás, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. tanúsító- és ellenőrzőszervezet munkatársa tartott előadást az ökológiai méhészetre való átállás feltételeiről és az ökológiai méhészkedés szabályairól. Majd Csáki Tamás, méhészeti szakreferens mutatta be az ÖMKi méhészeti on-farm kutatási hálózatát. Az előadásokat ebéd követte, majd pedig a program szerinti délutáni előadások.

Halász Gábor, az OMME szaktanácsadója előadásában a szaktanácsadás jelentőségéről beszélt a méhészetben. Az ezt követő kávészünet és szakmai diskurzus után Tukacs Zsófia, az OMME munkatársa, részletesen ismertette a Magyar Méhészeti Nemzeti Programot. Takács Attila, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa, a Közös Agrárpolitika 2014-2020-as tervezési ciklusában várható változásokról beszélt, különös tekintettel a méhészeti ágazatot érintő változásokra. Az előadást komoly szakmai érdeklődés követte, a résztvevők számos kérdést tettek fel az előadónak. A projektindító rendezvényt Csáki Tamás zárta.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Csáki Tamás: Méhészeti on-farm kutatási hálózat

Fekete József: Magyarország méhészete és az OMME

Halász Gábor: A szaktanácsadás jelentősége a méhészetben

Takács Attila: Közös Agrárpolitika 2014-2020 – különös tekintettel a méhészeket érintő támogatásokra

Tőkés Tamás Ádám: Az ökológiai méhészetre való átállás gyakorlati tudnivalói, az ökológiai méhészet feltételrendszere

Tukacs Zsófia: Magyar Méhészeti Nemzeti Program 118/2013 (XII.16) VM rendelet

Méhélettan, méhtartás és takarmányozástan (Felsőmocsolád, 2014. augusztus 31.)

Bővebben...A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával. Majd az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület mutatkozott be.

Dr. Sárospataki Miklós, a Szent István Egyetem docense tartotta meg előadását méhbiológia, rovarökológia témában. Előadásában részletesen bemutatta a házi méhek rendszertanát, szervezeti sajátosságait, szociális viselkedését, a többi méh fajhoz való viszonyát.

Malya Péter tartott előadást a méhek tartására és vándoroltatására vonatkozó jogszabályokról. Kitérve a szomszédjogra, a méhes kialakítására vonatkozó szabályokra, a vándoroltatásra vonatkozó előírásokra.

Csonka Imre, röviden bemutatta méhek egészségét leggyakrabban károsító tényezőket, betegségeket, parazitákat, majd bővebben beszélt a méhek táplálkozásáról és táplálásáról.

Erdélyi Tibor, méhészeti szakelőadó tartott előadást a méhek takarmányozásáról, melyben beszélt a méhek szükségleteiről, a takarmányozás eszközeiről és technikáiról is.

Dohos László, a kaptárméretekről és kaptártechnológiákról beszélt.

Az előadásokat közös ebéd követte, majd a résztvevők átutaztak a délutáni program helyszínére, Skoda Csaba méhészetébe. Itt a méhészet bemutatása mellett a Fiatal Gazda pályázat kapcsán szerzett tapasztalatokról volt szó. A résztvevők terepbejárás keretében ismerhették meg jobban a gazdaságot.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Sárospataki Miklós: Méhbiológia, rovarökológia: A háziméh (Apis mellifera) viszonya a többi méhfajhoz, érdekességek, különlegességek

Csonka Imre: Méheink életerejének fenntartása

Erdélyi Tibor: A méhek takarmányozása, az etetés és eszközei gyakorlati szempontból

Dohos László: Méhcsalád élete

Méhészeti növénytan, méhlegelő és megporzás (Csákvár, 2014. szeptember 13.)

Bővebben...Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által szervezett rendezvény iránt már a regisztráció során nagy érdeklődés mutatkozott.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával. Az Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséget mutatta be Schuszter Margit.

Dr. Illés Gábor, az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa, tartott előadást a növényzet diverzitásáról és a klímaváltozásról, valamint ezek összefüggéseiről.

Bukor Zoltán, a Hungária Öko Garancia Kft. munkatársa, előadásában a bioméhészkedéshez szükséges természeti adottságok sikeres kihasználásáról, ezen belül a méhcsaládok elhelyezéséről, a mézgyűjtés helyes dokumentálásáról és a méhek etetéséről beszélt.

Szabó György a méhlegelőkről és a megporzás fontosságáról tartott előadást, melyben kitért a jelenlegi iparszerű mezőgazdaság méhekre veszélyt jelentő tényezőire.

Horváth János előadásában bemutatta a hársak méhészeti jelentőségét, elterjedését, a hársak használatának jelentőségét. 

Dr. Sárospataki Miklós, a Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszékének docense a Méhlegelő magkeverékek több éves tapasztalatairól tartott előadást.

A délutáni program keretében bemutatásra kerül Kiss József bioméhészete Bodméren, mely során megosztotta tapasztalatait a gyékénykaptárakról. Az apró vetőmagtermelés előállítás extenzív módszereiről is szó esett.

Végül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától Takács Attila tartott előadást „A zöldítés és az ökológiai gazdálkodás fontos elemei a méhészet szempontjából a Közös Agrárpolitika következő időszakában.” címmel.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Dr. Illés Gábor: A növényi diverzitás és a klímaváltozás

Bukor Zoltán: Környezeti adottságok megválasztása a hiteles bioméhészkedéshez

Horváth János: A hársak és a méhészet

Szabó György: Méhlegelő és megporzás

Sárospataki Miklós: Méhlegelő magkeverékek többéves tapasztalatai

Takács Attila: KAP reform 2015-2020: Közvetlen támogatások

Vértes-Gerecse Közösség: A vidékfejlesztésben elért eredményeink

Méhegészségügy, munka- és környezetvédelem I. (Nemesgörzsöny, 2014. szeptember 28.)

Bővebben...Győrffy Balázs, Nemesgörzsöny polgármestere és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos elnöke, köszöntötte a résztvevőket.

Csáki Tamás, az ÖMKi méhészeti kutatási szakreferense követte, aki bemutatta az ÖMKi-t és a projektet, melynek keretében a rendezvény megrendezésre került. A területileg illetékes Helyi Akciócsoport képviseletében Jokesz Mária, munkaszervezet vezető, tartotta meg a bemutatkozást.

Szabó György, méhegészségügyi felelős tartotta. Előadásában részletesen ismertette a méhegészségügyi felelősök feladatait, jogkörét, felelősségét, kompetenciáit.

Dr. Hegedűs Dénes, NÉBiH, állatorvos, előadásának témája a varroa atka biológiája volt. Az előadás mikroszkópos bemutatóval is kiegészült, mely során a résztvevők szemtanúi lehettek egy méh születésének, valamint a vele együtt fejlődő varroa aktát és nyomait is megfigyelhették.

Dr. Csuja László, biológus, szemléletes előadásában a szerves savak élettani hatásait mutatta be a méhek és a varroa atka esetében.

Rádi Tibor, méhész, munka- és környezetvédelmi előadásában felhívta a figyelmet a méhészkedéssel járó potenciális veszély- és balesetforrásokra, megelőzésük fontosságára.

Tóth Péter, szaktanácsadó, előadásában a varroa atka elleni védekezés 3 lépcsőjét mutatta be, kitérve a különböző védekezési módszerekre, azok hatékonyságára.

Az ebédet követően a résztvevők Németh Zoltán, nemesgörzsönyi méhész, méhészetében ismerkedhettek meg többféle oxálsav szublimátor készülékkel és a konvencionális szerektől mentes méhészkedéssel. Terepbejárás közben megismerhették a gazdaság történetét, jelenlegi működését. A nap szakmai diskurzussal zárult.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Győrffy Balázs: Az ökológiai méhészkedés legjobb hazai gyakorlatainak elterjesztése

Jokesz Mária: Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport: „Valós értékrenndel, nyitottan a lehetőségek előtt”

Szabó György: Méhegészségügyi felelősök feladatai, hatósági szerepek, járványügy

Dr. Hegedűs Dénes: A varroa atka biológiája

Rádi Tibor: A méhész egészségvédelme

Tóth Péter: Az atka elleni védekezés három lépcsője

Méhtenyésztés, anyanevelés, apiterápia (Kecskemét, 2014. október 11.)

Bővebben...Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által szervezett rendezvény iránt már a regisztráció során nagy érdeklődés mutatkozott. Az előzetes regisztráció során 130-an regisztráltak, köztük számos szaktanácsadó.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával. A Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület bemutatkozását követően elkezdődtek a szakmai előadások.

Horváth János, méhanyanevelő, tartott előadást a szelekció fontosságáról, az anyanevelés fortélyairól és a mesterséges megtermékenyítésről.

Dr. Sümegi Mihály előadásának témája a méhek táplálkozása volt. Részletesen beszélt előadásában a méhek tápanyagszükségleteiről, a virágpor és a nektár szerepéről, valamint a nem megfelelő táplálás/táplálkozás következményeire hívta fel a figyelmet.

Dr. Fekete Zoltán, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület tagja, homeopata állatorvos előadásának fő témája homeopátia méhészeti alkalmazása volt. Emellett kitért a nozemózis elleni homeopátiás kezelés eredményességére.

A rövid kávészünetet követően, Dr. Körmendy-Rácz János, Magyar Apiterápiás Társaság, az apiterápia hazai és nemzetközi jelentőségéről beszélt.

Dr. Anas al Nazer, belgyógyász szakorvos, bemutatta, hogy az egyes betegségek (pl. migrén, magas vérnyomás, inszomnia stb.) kezelésében mely apiterápiás termékek alkalmazhatók eredményesen.

A délutáni gyakorlati programnak Hegedűs Gábor méhészete adott otthont, ahol bemutatásra került az apiterápiás ház, méhméreggyűjtő készülék, méhpempőszivattyú. Továbbá az érdeklődők megtekinthették a Zümi Szürcsi méhetetőt is.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület: "Hagyomány és fejlődés – hogy az unokáink is megláthassák…”

Horváth János: Teljesítmény vizsgálat, kiválasztás, tenyésztés

Dr. Sümegi Mihály: A méhek táplálkozása a méhészkedés biztonságossága és gazdaságossága érdekében

Dr. Fekete Zoltán: Homeopátia a méhészetben

Dr. Körmendy–Rácz János: Az apiterápia szerepe a hazai és külföldi gyógyászatban

Dr. Anas al Nazer: Az apiterápia orvosi szemmel

Méhegészségügy, munka- és környezetvédelem II. (Karcag, 2014. október 25.)

Bővebben...A projekt hatodik rendezvényének témája a méhek betegségei és kártevői, a növényvédőszerek hatása a méhekre, munka- és egészségvédelem a méhészetben, a méhegészségügy jövője volt.

Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával.

Dr. Békési László, szakállatorvos, előadásábnak témája a méhek betegségei és kártevői voltak. Ismertette a fontosabb betegségek és kártevők okozta tüneteket, a megelőzés, a diagnosztika és a kezelés lehetőségeit.

Dr. Hegedűs Dénes, állatorvos, a Nosemosisról tartott előadásában részletesen beszélt a betegséget okozó spóraképző egysejtű terjedéséről, szaporodásáról, a betegség tüneteiről, kimeneteléről, a kezelés lehetőségeiről. Mikroszkópos demonstráció során fixált kenetek bemutatásával tette szemléletesebbé előadását, melyet a közönség különösen érdekesnek talált.

Simon Gergely, a Greenpeace munkatársa, a növényvédőszerek méhekre gyakorolt hatásáról beszélt. Részletesen ismertette a mezőgazdaságban alkalmazott peszticidek és csávázószerek hatásait, a témában végzett nemzetközi kutatások eredményit és a Greenpeace követeléseit.

Bross Péter, „Méhegészségügy a jövőre nézve” címmel tartott előadást, mely röviden elmagyarázta a méhegészségügy fogalmát, a múlt és jelent helyzetét, és hosszabban beszélt a jövőben várható tendenciákról a méhek egészségének megőrzése szempontjából. Beszélt a klímaváltozás, a globalizáció, a méhcsaládok sűrűsége okozta kockázatokról, gyakorlati problémákról.

Rádi Tibor a méhész és a fogyasztó egészségvédelméről szóló előadásában felsorolta méhészkedés veszélyeit. Részletesen bemutatta például a méhszúrások, a méhméreg és az atkairtás során a méhészre leselkedő veszélyforrásokat és hangsúlyozta a védőfelszerelés és az előírások betartásának fontosságát. Elmondta, milyen veszélyekkel járhat, ha kisgyermekek mézet fogyasztanak.

Végül pedig Ábrahám Péter fotókkal illusztrált előadása keretében mutatta be méhészetét, az általa használt technológiákat az érdeklődőknek.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Dr. Békési László: A méhek betegségei és kártevői

Dr. Hegedűs Dénes: Nosemosis

Simon Gergely: Növényvédő szerek hosszú-távú hatása a méhek egészségére

Bross Péter: Méhegészségügy a jövőre nézve

Rádi Tibor: A méhész és a fogyasztó egészségvédelme

Termékfeldolgozás, termékmarketing I. (Abony, 2014. november 8.)

Bővebben...A rendezvény központi témája a méhészeti termékek feldolgozásához, az előállított termékek marketingjéhez kapcsolódó ismeretek átadása volt.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi méhészeti szakreferense nyitotta meg, majd a Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség munkaszervezetének vezetője, Palotai Sándor mutatta be a HACS-ot.

Kutasi Tamás, méhész, tartotta. Témája a természetes méhészkedés és az így előállítható méhészeti termékek volt. Bemutatta a méhészeti termékek széles palettáját, mely a méhészkedés szinte minden szegmensére kiterjed az anyaneveléstől a lépesméz készítésen át a viasz feldolgozásig. Kiemelte a jó termőhely megválasztásának, a méhegészségügyi szabályok betartásának és a vásárolók tájékoztatásának, oktatásának fontosságát is.

Dr. Sidó Zoltán, járási főállatorvos, előadása a kistermelői mézkiszerelés és értékesítés volt, melyben tisztázta a kistermelő és egyéb kulcskifejezések tartalmát, jelentését, továbbá ismertette a kistermelőkre vonatkozó legfontosabb jogszabályok, rendeletek tartalmát.

Dr. Göblyös Judit, a Hungária Ökogarancia Kft. ügyvezetője, az ökológiai tanúsítás menetével kapcsolatos tudnivalókról világosította fel a résztvevőket. Továbbá beszélt a feldolgozással, kiszereléssel, jelölésével és értékesítéssel kapcsolatos elvárásokról is.

Erdélyi Tibor, méhészeti szakelőadó, először a marketing alapjaival ismertette meg a közönséget, majd bővebben bemutatta méz hazai termékpályáját, a jelenlegi piaci helyzetet. Kiemelte a fogyasztók megváltozott elvárásait és a termelők feladatait az igények kielégítésével kapcsolatban. Végül beszélt arról is, hogy milyen tényezőket kell figyelembe vennie a termelőnek a sikeres értékesítéshez.

Dezsény Zoltán, az ÖMKi kutatási szakreferensének előadása a közösség által támogatott mezőgazdaság magyarországi helyzetéről szólt. Bemutatta a hosszú és rövid élelmiszerlánc sajátosságait, a kettő közti különbségeket, a rövid élelmiszerlánc előnyeit. Hazai példák felsorakoztatásával támasztotta alá, hogy a közvetlen értékesítési rendszerek működőképességét és a benne rejlő lehetőségeket a kistermelők számára.

A rendezvény délutáni részében a résztvevők ellátogattak Jandácsik Attila bioméhészetébe, ahol terepbejárás keretében ismerkedhettek meg a gazdaság történetével, jelenlegi működésével. Sor került méhészeti daru és kaptárlift bemutatókra is. A rendezvény szakmai diskurzussal zárult.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Kutasi Tamás: Természetes méhészkedés, minőségi méhészeti termékek

Dr. Sidó Zoltán: A kistermelő

Dr. Göblyös Judit: Ökológiai termékek feldolgozása

Erdélyi Tibor: A marketing szerepe, célja és eszközei

Dezsény Zoltán: Közvetlen értékesítési rendszerek Magyarországon

Termékfeldolgozás, termékmarketing II. (Fehérgyarmat, 2014. november 29.)

Bővebben...A projekt nyolcadik rendezvényének témája a méhészeti termékek feldolgozása, termékmenedzsment volt.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával.

Bauer Anett, a Szatmár LEADER Közhasznú Egyesület munkatársa bemutatta a Helyi Akciócsoportot.

Rádi Tibor a méhészkedés során létrejövő „melléktermékekről”, mint jövedelmezőséget javító termékekről tartott előadást. Bemutatta a lépes méz, a virágpor, a méhpempő, a propolisz és a méhméreg felhasználási lehetőségeit, előállításuk illetve feldolgozásuk, értékesítésül módját.

Mervald József első előadásának témája a méhviasztermelés volt, melyben taglalta a kíméletes viasztermeltetés módját, hasznát, valamint részletesen bemutatta a méhviasz feldolgozásának menetét és a méhviasz felhasználásának lehetőségeit.

Kutasi Tamás a mézborról, mint a méhészet jövedelmezőségéhez hozzájáruló alternatíváról tartott előadást. Egy rövid történelmi áttekintés után bővebben beszélt a mézbor előállításának menetéről és pontosan elmagyarázta a közönségnek, hogy miként lehet mézbort készíteni.

Mervald József második előadása a méhpempő termelésről szólt. Ebben ismertette a méhpempő beltartalmi értékeit és az egészségre jótékony hatásait. Ezt követően saját példáján keresztül vezette le a méhpempő termelés folyamatát.

Dr. Kiss János, „Termelés és értékesítés: Gazdálkodj okosan! c. előadásában bemutatta a méhészet jelenlegi helyzetet hazai és nemzetközi viszonylatban, ismertette a méhészek leggyakoribb problémáit. Majd részletesen beszélt a fogyasztói igényeket kielégítő, magas minőségű termékek előállításának fontosságáról, az értékesítés lehetőségeiről és kérdéseiről.

A rendezvény délutáni programja keretében a résztvevők ellátogattak Fekete Zoltán, fehérgyarmati méhész, bioméhészetébe, ahol terepbejárás keretében ismerhették meg jobban a gazdaságot és eszmét cserélhettek a nap eseményeivel és fontos szakmai kérdésekkel kapcsolatban.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Bauer Anett: Szatmár LEADER Közhasznú Egyesület

Rádi Tibor: A méhészet jövedelmezőségét javító „melléktermékek"

Mervald József: Viasztermelés, viaszfeldolgozás

Kutasi Tamás: Mézbor

Mervald József: Pempőtermelés

Dr. Kiss János: Termelés és értékesítés (Gazdálkodj okosan!)

Projektzárás, ágazati kitekintés, együttműködési lehetőségek (Kóka, 2014. december 13.)

Bővebben...A projekt kilencedik rendezvényének témája az ágazati áttekintés, az együttműködési lehetőségek, kapcsolatépítés és a projekt lezárása volt.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa, nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával.

Kamuti Attila, a HAJT-A-csapat LEADER Helyi Akciócsoportot mutatta be röviden.

Papp Orsolya, ÖMKi, előadásában az ökológiai ágazat helyzetképéről és kitörési pontjairól beszélt. Részletesen bemutatta az ökológiai gazdálkodás (kiemelve az ökológiai méhészkedést) részesedését a hazai mezőgazdaságból, valamint összehasonlította Magyarország és a szomszédos országok mutatóit is. Továbbá ismertette a Nemzeti Ökogazdálkodási Akcióterv legfontosabb pontjait.

Szabó-Galiba Csaba, Naturexpress, szintén bemutatta röviden az ágazat hazai és nemzetközi tendenciáit, majd az értékesítési csatornákról beszélt: az export, import és belföldi kereskedelem, biopiacok, web áruházak lehetőségeiről. Majd a biotermékek marketingjéről és a várható tendenciákról ejtett néhány szót.

Bross Péter, Magyarország és a világ mézpiaca című előadásában ismertette a világ legnagyobb méztermelő országait és éves termelési adataikat, bővebben beszélt az USA szerepéről a piacon és áralakító hatásáról a hazai mézpiacon. Végül pedig a magyarországi méztermelés várható jövőbeli tendenciát vázolta fel.

A délutáni program keretében a résztvevők ellátogattak Gódor Sándor, kókai méhész, gazdaságába, ahol terembejárás és szakmai diskurzus keretében ismerkedhettek meg jobban a gazdasággal, az alkalmazott technológiákkal az érdeklődők.

A résztvevők nagyon hasznosnak ítélték a rendezvénysorozat minden állomását, melyet pozitív visszajelzéseik is alátámasztanak. Az érdeklődők magas száma jelzi, hogy van igény az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre. A résztvevők közül többen is voltak, akik a mind a kilenc rendezvényen jelen voltak.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Kamuti Attila: HAJT-A Csapat Egyesület

Dr. Drexler Dóra – Papp Orsolya: Az öko ágazat helyzetképe és kitörési pontjai

Szabó-Galiba Csaba: Biotermékek piaca

Bross Péter: Magyarország és a világ mézpiaca