Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

LEADER Gyümölcs

Abaúji és szatmár-beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés (jogcímkód: 6.463.04.01) végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében megvalósuló projekt (VFF/1869/1/2013)

Az együttműködési projekt célja az abaúji és szatmár-beregi Leader térségek gyümölcstermesztésének fejlesztése gyümölcstermelők, szaktanácsadók, feldolgozók és kutatók részvételével. A projekt két, egymással összefüggő részből áll:

A rendezvénysorozat előadásai és gyakorlati foglalkozásai az ökológiai gyümölcstermesztés fontosabb technológiai lépéseit ismertetik. A korszerű ökotermelési módok mellett a feldolgozás és értékesítés lehetőségeit is taglalják. A rendezvények célja nemcsak a biogazdálkodás legújabb ismeretanyagának eljuttatása a szaktanácsadók és gyümölcstermesztők számára, de a leendő gazdálkodók, ökotermesztést kilátásba helyező termelők részére is használható gyakorlati tudás átadása.Mindezt egyszerű, de a minőségbiztosítás szempontjából fontos műszerek, eszközök és analízisek bemutatása is segíti.

Továbbá hazai szakértők bevonásával három, a helyi ökotermesztést elősegítő szakmai kiadványt is létrehozunk a projekt során. Az előadások tartalmából pedig tanfolyami jegyzet készül.

A projektben résztvevő partnerek

Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (projektkoordinátor)

Abaúj Leader Egyesület

Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség

Hernádszentandrás község önkormányzata

Hámori Árpád egyéni vállalkozó

Biokert TÉSZ

Marján Zoltán egyéni vállalkozó

 

Bővebben...Bővebben...Bővebben...Bővebben...

 

 

 

 

Aktuális hírek


LEADER Gyümölcs hírek:

 

Tanfolyami jegyzet: Abaúji és szatmár-beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése

Bővebben...Abaúji és szatmár-beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével” című LEADER projekt keretében 2014/15-ben hat szakmai rendezvényt valósítottunk meg. A projekt zárásával elkészült a rendezvénysorozat előadásainak összesített kivonataiból álló tanfolyami jegyzet.

A kiadvány felöleli a gyümölcstermesztés legfontosabb technológiai elemeit, friss és korszerű információkat tartalmaz tömör formában a tápanyag-gazdálkodás, a gyümölcsös struktúrája, az ökológiai növényvédelem, a feldolgozás és az értékesítés témaköreiben.

A kiadvány itt letölthető.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés (jogcímkód: 6.463.04.01) végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében megvalósuló projekt (VFF/1869/1/2013)

Projektindító rendezvény (Hernádszentandrás, 2014. július 22.)

Bővebben...Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és Hernádszentandrás település Önkormányzata által szervezett rendezvényen 50 fő vett részt, melyből 23 szaktanácsadó 24 fő gyümölcstermelő volt.

A rendezvényt Papp Orsolya kutatási szakreferens (ÖMKi) nyitotta meg, aki ismertette a résztvevőkkel a pályázat keretében megvalósuló együttműködési program célkitűzéseit, illetve a nap részletes programját. Dr. Drexler Dóra ügyvezető az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet tevékenységének bemutatása során kiemelte az ökológiai mezőgazdaságban végzett kutatások fontosságát, a fenntartható gazdálkodás eszköztárának fejlesztését. Továbbá ismertette a hazai és európai öko termelés trendjeit.

A LEADER projekt egyik közreműködője, az Abaúj LEADER Egyesület HACS bemutatását Bratuné Bucskó Mariann munkaszervezet vezető tette meg, aki felsorolta, hogy egyesületük milyen feladatokat végzett eddig a térségben, és milyen pályázatokban nyújtott hasznos segítséget a helybéli vállalkozásoknak. Ezt követte a házigazda, Hernádszentandrás Önkormányzata képviseletében Üveges Gábor polgármester köszöntője. A település bemutatásán túl beszédében ismertette a Bioszentandrás projektet annak megszületésétől a jelenlegi állapotáig. Sikertörténete még nem ért véget, hiszen a polgármester úr a falu és a térség közösségét nagy lendülettel biztatja a további tervek megvalósítására.

Az öko gyümölcsös növényvédelme (Nagykálló és Nagykálló-Ludastó, 2014. augusztus 14.)

Bővebben...A rendezvényt Papp Orsolya, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg a napi találkozó célkitűzéseinek ismertetésével. Kaponyás Ilona szaktanácsadó az öko és integrált gyümölcstermesztés növényvédelmének különbségeit mutatta be előadásában. Hangsúlyozta, hogy az ökológiai és az integrált termesztés valójában több rokonságot mutat, mint amennyi eltérést, és biztatta az integrált termelőket az öko módszerek használatára. Papp Orsolya kertészeti szakreferens az ÖMKi gyümölcstermesztési on-farm kutatási hálózatának bemutatása során beszélt az ökológiai gyümölcstermesztés főbb problémáit feltáró és megoldásukra irányuló kutatások indításáról (pl. indukált rezisztencia növelése, rézhasználat csökkentése, alkalmas fajták megtalálása), melynek eredményeit nemcsak az öko-, hanem az integrált termesztők is hasznosítani tudják. 

Dr. Sárospataki Miklós, a SZIE MKK Állattani Tanszékének docense beszédében ismertette az ökoszisztéma szolgáltatások témakörét, amely nem csak az ökológiának, hanem a fenntartható mezőgazdaságnak is fontos elemévé, fogalmává vált az utóbbi években. Röviden bemutatta a két nagy mezőgazdasági jelentőséggel is rendelkező, szabályozó ökoszisztéma szolgáltatást, a megporzást és a kártevők természetes ellenségeinek tevékenységét, különös tekintettel a vadon élő megporzó fajokra.

Ökológiai gyümölcsfeldolgozás (Tokaj és Tiszanagyfalu-Virányos, 2014. szeptember 18.)

Bővebben...Rendezvénysorozatunk harmadik helyszíne a Tokaji Mezőgazdasági Szakközépiskola volt, ahol a résztvevők száma meghaladta az 50 főt. A rendezvényt Papp Orsolya (ÖMKi) nyitotta meg, ismét ráirányítva a figyelmet a rendezvények során adódó együttműködési lehetőségek felfedezésére és fontosságára.

Simon Gergely, a BCE Gyümölcstermő Növények Tanszék egyetemi docense előadásában beszélt a gyümölcsök tárolási betegségeiről, melyet az alma tárolási betegségeinek bemutatásával szemléltetett. Ismertette az egyes tárolási betegségek tüneteit, úgymint az üvegesedés, foltosodás, húsbarnulás, magházbarnulás, fonnyadás stb. Hangsúlyozta a megfelelő tárolási körülmények fontosságát, illetve a nem megfelelő tárolás következményeit a gyümölcsök betegségeinek kialakulásában.

Dr. Hitka Géza, a BCE Árukezelési és Érzékszervi Minősítési Tanszék egyetemi adjunktusa a gyümölcsfajok tárolási sajátosságait mutatta be. A gyümölcsök minőségének megőrzéséhez, eltarthatóságuk növeléséhez nem elegendő a megfelelő időben betakarított termék, szükséges a tárolási technológia szabályozása és ellenőrzése. Előadásában részletesen ismertette a különböző tárolási technológiákat és azok egyes elemeit: hangsúlyozta az optimális hőmérséklet és páratartalom, valamint a megfelelő levegőmozgatás szerepét.

A gyümölcsös struktúrája (Gönc és Göncruszka, 2014. október 21.)

Bővebben...A hat részes rendezvénysorozatunk következő állomása Gönc – Göncruszka volt, melynek témája a gyümölcsös szerkezetének kialakítása, megfelelő fajtaválasztás és újszerű technológiai megoldások az öntözés-és fagyvédelem területén. Örömmel tapasztaltuk, hogy az előadások iránt továbbra is nagy az érdeklődés, a részt vevők száma most is meghaladta az 50 főt.

Dr. Ficzek Gitta, a BCE Gyümölcstermő Növények Tanszék oktatója előadásában beszélt az ökológiai gyümölcstermesztés alapelveiről, kiemelte a faj- és fajtaválasztás fontosságát, a betegségekkel szemben rezisztens fajták kiválasztását és az optimális termőhely megválasztását. Bemutatta az ökológiai termelésre alkalmas gyümölcsfajtákat és fajtaköröket, a hazai nemesítésű rezisztens almafajtákat.

Pernesz György a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság osztályvezetője ismertette, milyen szervezett intézményi keret biztosíthatja az eredményes szakmai működést, a gyümölcsfajta-nemesítés és állami fajtavizsgálat példájának bemutatásával. Részletesen ismertette a fajtavizsgálat szabályzásának nemzetközi módszereit, útmutatóit.

Tápanyag-gazdálkodás szakmai nap (Hernádszentandrás, 2014. november 12.)

Bővebben...Az ökológiai gyümölcstermesztésre való átállás egyik nehéz kérdése a korlátozott szervestrágya-hozzáférhetőség. A rendezvény célja az alternatív tápanyag-források ismertetése, valamint a talajanalízis adatok helyes értelmezési módjának átadása, mely információkat az integrált termesztést végzők is tudnak hasznosítani.

Gulyás Miklós, a SZIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék mérnöke előadásában beszélt a helyes talajművelésről a gyümölcsösben, bemutatva a talaj élővilágát és legfontosabb funkcióit, mint a természeti erőforrások hatásának integrátorát, transzformátorát. Ismertette a hőmérséklet, a nedvességviszonyok és a gyökérzet kiterjedtségének jelentőségét a növények tápanyagfelvételére ható tényezők szempontjából. Külön kitért a zöldtrágyázás hasznosságára.

Öko termékek forgalmazása – projektzáró rendezvény (Forró, 2015. március 19.)

Bővebben...Március 19-én lezajlott az „Abaúji és szatmár-beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével” c. Leader projekt zárórendezvénye 60 fő részvételével. Az ökológiai termesztésre való átállás mérlegelése során foglalkozni kell a termékértékesítés témájával, ennek megtervezési módjait és az értékesítés lehetőségeit mutatták be az előadók a rendezvény délelőttjén. Délután pedig a szervező partnerek összefoglalták az együttműködési projekt során megvalósított eredményeket és a levont tanulságokat, majd a résztvevőkkel közösen egy műhelymunka keretében megvitatták az együttműködés további lehetőségeit és formáját.

Növényvédelem a csonthéjasok ökológiai termesztésében

Bővebben...Megjelent az ÖMKi öko termesztéstechnológiai füzetsorozatának következő tagja, mely az ökológiai és átállást tervező gyümölcstermesztőknek nyújt hasznos segítséget. A kiadvány a csonthéjas kultúrák főbb kórokozóit és kártevőit mutatja be fényképekkel, rövid leírásokkal, és hatékony, tömör tanácsokat ad a megelőzéshez és közvetlen védekezéshez. A növényvédelmi problémák bemutatását az ökológiai gyümölcstermesztésben jelenleg engedélyezett hatóanyagok leírása előzi meg. A károsítók megjelenését és az ezzel összefüggő teendőket éves áttekintő táblázat foglalja össze.

Növényvédelem az almatermésűek ökológiai termesztésében

Bővebben...Megjelent az ÖMKi öko termesztéstechnológiai füzetsorozatának következő tagja, mely az ökológiai és átállást tervező gyümölcstermesztőknek nyújt hasznos segítséget. A kiadvány az alma és körte kultúrák főbb kórokozóit és kártevőit mutatja be fényképekkel, rövid leírásokkal, és hatékony, tömör tanácsokat ad a megelőzéshez és közvetlen védekezéshez. A növényvédelmi problémák bemutatását az ökológiai gyümölcstermesztésben jelenleg engedélyezett hatóanyagok leírása és praktikus permetezési segédlet előzi meg. A károsítók megjelenését és az ezzel összefüggő teendőket éves áttekintő táblázat foglalja össze.