Közös terepnapot tartott 2012. június 24-én az ÖMKi és a Pannon Egyetem keszthelyi Burgonyakutatási Központja. A burgonya on-farm hálózat egyik tagja, Kovács Levente látta vendégül szakályi gazdaságában a küldöttséget: dr. Polgár Zsolt és Vaszily Zsolt (PE KBK), ill. Papp Orsolya (ÖMKi) személyében. A Burgonyakutatási Központ nemzetközi hálózatának törökországi képviselői a Mustafa Kemal Egyetem Szántóföldi Termesztési Tanszékéről is részt vettek a terepnapon.


A szántóföldi szemle során, útban a burgonyaföld felé, lehetőségünk volt összehasonlítani konvencionális és ill. ökológiai művelésben részesített kukoricaföld táblákat is. Az idei aszályos év során szembeötlő volt a különbség: a vegyszeres gazdálkodás nem segített a kukoricanövények stresszelt állapotán. A műtrágyák és gyomirtók csapadék híján nem tudtak elmosódni, bomlani a várt mértékben, megmaradtak a gyökérzónában, és tovább romlott a talaj kolloidképző képessége (a sótartalom végett). Így a konvencionális kukoricák törpék maradtak, a talaj változásait erősen követte a növények magassága, de sok helyen még a csőképzésig se jutottak el. Az ökológiai művelésben a tápanyag-utánpótlás szerves trágyákkal, a gyomlálás mechanikai úton történik. A jó időben végzett kapálás felér egy öntözéssel – tartja a mondás. A biokukoricás szemmel láthatóan élénkebb volt, zöldebb, és nagyobb mértékben hozott csöveket.


A burgonyaföld –melynek túlnyomó részét Desirée foglalta el – is megsínylette az aszályt, de a szemle során megvizsgált két fajta alatt mégis szép termést találtunk. A gumók egészségesek és jól formáltak voltak. A Balatoni Rózsa, mint korai fajta, már betakarításra kész állapotban volt, a gazda a termés egy részét már értékesítette is, amiről nagyon jó visszhangokat kapott a fogyasztóktól. A középkorai Katica, egy rózsa héjú, sárga húsú fajta szintén szépen fejlődött. Mindkét mintában találtunk torzult gumókat, ami az esetleges tömörebb talajnak vagy az egyenetlen vízellátásnak köszönhető. Zöldült gumók is voltak, ami a szükségesnél alacsonyabb bakhát, vagy a talaj lemosódása végett alakultak ki. Varas, himlős gumókat nem találtunk, drótférgek károsítása is csak igen csekély mértékben volt megfigyelhető. Az 1-5-ös skálán terjedő küllemi osztályzáson a Balatoni Rózsa 5-ös, a Katica 4,5-ös értéket kapott. A lombokon betegségek nem voltak megfigyelhetők (a gazda folyamatos preventív védekezést végez réztartalmú készítményekkel), míg a Desirée levelein láttunk vírusos tüneteket.