b_200_150_16777215_00_images_stories_kiadvanyok_2014onfarm_2014onfarm.jpgA kiadvány az ÖMKi 2014-ben megvalósított részvételi, on-farm kísérleteit mutatja be. A kísérletek célja, hogy együttműködésben a gazdálkodókkal növeljük az ökológiai mezőgazdaság hazai ismeretanyagát, fejlesszük illetve megújítsuk az alkalmazott technológiákat és segítsük azok elterjedését. Mindeközben célunk, hogy erősítsük az ágazat szereplői közötti kapcsolatokat és biztosítsuk a lehetőséget a tapasztalatok kicserélésére és megosztására.

Az on-farm kutatás lelke az együttműködés: A kísérletek kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a sokszor évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező gazdálkodók és a programban résztvevő szakértők, kutatók és nemesítők között. Az évközi találkozók, terepi rendezvények, kóstolók vagy eredményértékelő műhelyek a gazdatársadalom körében is lehetőséget adnak a közösség-alkotásra. A szereplők között kialakuló párbeszéddel a szakmai információk hozzáférhetőbbé válnak, a kölcsönösen megosztott tapasztalatok és hozzáértés sokszorozódik és minden fél olyan elemeket sajátíthat el, amelyekre a rendszer többi tagja nélkül nem, vagy kevésbé lenne képes.

2014-ben ökológiai zöldség-, gyümölcs- és szántóföldi növénytermesztés, továbbá ökológiai méhészet témakörében az alábbi on-farm kísérleteket végeztük el:

  • Hazai és külföldi nemesítésű rezisztens burgonyafajták termesztéstechnológiai, minőségi és mennyiségi eredményeinek vizsgálata korai, korai fátyolfóliás és középkorai termesztésben;
  • Hazai paradicsom tájfajták tulajdonságainak vizsgálata kisparcellás kísérletben és on-farm körülmények között;
  • A cseresznyelégy elleni biológiai védekezés lehetőségei entomopatogén gombát tartalmazó készítménnyel ökológiai cseresznyésben;
  • Őshonos gyepmag keverékek tesztelése fajgazdag szőlősorköz-takarónövényzet kialakításához;
  • Pelyvás gabonák ökológiai termesztése – minőségvizsgálat és technológiai tapasztalatgyűjtés;
  • Étkezési búza fajtatesztek az ökológiai gazdálkodásban;
  • Szója fajták és termesztéstechnológiai elemeik tesztelése ökológiai gazdaságokban;
  • Varroa atka elleni ökológiai védekezési módszerek összehasonlító vizsgálata.

Ezúton is köszönjük az on-farm program résztvevőinek a 2014-es kutatásba fektetett munkájukat: a kísérleteket megvalósító ökogazdák, az együttműködésre nyitott kutatóintézetek, a kísérletekhez készítményeikkel vagy szaporítóanyagaikkal hozzájáruló cégek, a munkát tanáccsal ellátó szakemberek tették lehetővé, hogy a kiadvány elkészülhetett!

A 2014-es on-farm összefoglalót itt lehet letölteni.