b_200_150_16777215_00_images_stories_leader_meheszet_3_Csakvar_20140913.jpgAz Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által szervezett rendezvény iránt már a regisztráció során nagy érdeklődés mutatkozott.

A rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával. Az Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösséget mutatta be Schuszter Margit.

Dr. Illés Gábor, az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa, tartott előadást a növényzet diverzitásáról és a klímaváltozásról, valamint ezek összefüggéseiről.

Bukor Zoltán, a Hungária Öko Garancia Kft. munkatársa, előadásában a bioméhészkedéshez szükséges természeti adottságok sikeres kihasználásáról, ezen belül a méhcsaládok elhelyezéséről, a mézgyűjtés helyes dokumentálásáról és a méhek etetéséről beszélt.

Szabó György a méhlegelőkről és a megporzás fontosságáról tartott előadást, melyben kitért a jelenlegi iparszerű mezőgazdaság méhekre veszélyt jelentő tényezőire.

Horváth János előadásában bemutatta a hársak méhészeti jelentőségét, elterjedését, a hársak használatának jelentőségét. 

Dr. Sárospataki Miklós, a Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszékének docense a Méhlegelő magkeverékek több éves tapasztalatairól tartott előadást.

A délutáni program keretében bemutatásra kerül Kiss József bioméhészete Bodméren, mely során megosztotta tapasztalatait a gyékénykaptárakról. Az apró vetőmagtermelés előállítás extenzív módszereiről is szó esett.

Végül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától Takács Attila tartott előadást „A zöldítés és az ökológiai gazdálkodás fontos elemei a méhészet szempontjából a Közös Agrárpolitika következő időszakában.” címmel.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Dr. Illés Gábor: A növényi diverzitás és a klímaváltozás

Bukor Zoltán: Környezeti adottságok megválasztása a hiteles bioméhészkedéshez

Horváth János: A hársak és a méhészet

Szabó György: Méhlegelő és megporzás

Sárospataki Miklós: Méhlegelő magkeverékek többéves tapasztalatai

Takács Attila: KAP reform 2015-2020: Közvetlen támogatások

Vértes-Gerecse Közösség: A vidékfejlesztésben elért eredményeink