b_200_150_16777215_00_images_stories_leader_meheszet_2_Felsomocsolad_20140831.jpgA rendezvényt Csáki Tamás, az ÖMKi munkatársa nyitotta meg, a projekt és az ÖMKi bemutatásával. Majd az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület mutatkozott be.

Dr. Sárospataki Miklós, a Szent István Egyetem docense tartotta meg előadását méhbiológia, rovarökológia témában. Előadásában részletesen bemutatta a házi méhek rendszertanát, szervezeti sajátosságait, szociális viselkedését, a többi méh fajhoz való viszonyát.

Malya Péter tartott előadást a méhek tartására és vándoroltatására vonatkozó jogszabályokról. Kitérve a szomszédjogra, a méhes kialakítására vonatkozó szabályokra, a vándoroltatásra vonatkozó előírásokra.

Csonka Imre, röviden bemutatta méhek egészségét leggyakrabban károsító tényezőket, betegségeket, parazitákat, majd bővebben beszélt a méhek táplálkozásáról és táplálásáról.

Erdélyi Tibor, méhészeti szakelőadó tartott előadást a méhek takarmányozásáról, melyben beszélt a méhek szükségleteiről, a takarmányozás eszközeiről és technikáiról is.

Dohos László, a kaptárméretekről és kaptártechnológiákról beszélt.

Az előadásokat közös ebéd követte, majd a résztvevők átutaztak a délutáni program helyszínére, Skoda Csaba méhészetébe. Itt a méhészet bemutatása mellett a Fiatal Gazda pályázat kapcsán szerzett tapasztalatokról volt szó. A résztvevők terepbejárás keretében ismerhették meg jobban a gazdaságot.

 

A rendezvény során elhangzott előadások:

Sárospataki Miklós: Méhbiológia, rovarökológia: A háziméh (Apis mellifera) viszonya a többi méhfajhoz, érdekességek, különlegességek

Csonka Imre: Méheink életerejének fenntartása

Erdélyi Tibor: A méhek takarmányozása, az etetés és eszközei gyakorlati szempontból

Dohos László: Méhcsalád élete