b_200_150_16777215_00_images_stories_hirek_8653480528_255e1bb67b_b.jpgAz Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) 2013. április 12-13-án rendezte meg „Biogazdálkodás és menedzsment” című képzését Gödöllőn, a Szent István Egyetemen. A rendezvény első állomása volt annak a több modulból álló sorozatnak, amelyet az ÖMKi 2013 során valósít meg az ökológiai gazdálkodás tudásbázisának növelése, a gazdálkodók és más ágazati szereplők közötti személyes és szakmai kapcsolat, együttműködési készség erősítése, összességében az ágazatban rejlő potenciál jobb kihasználása érdekében.

A Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Kara dékánja, Dr. Gyuricza Csaba és a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Tóth Katalin által megnyitott gödöllői alapmodul első napján az ökológiai gazdálkodás alapjaival, az ellenőrzés és tanúsítás menetével, a fiatal gazda támogatási jogcím részletes követelményeivel és a következő években várható támogatásokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A második napon az agrárvállalkozások sikeres menedzsmentje, a marketing és termékértékesítés kapta a főszerepet. A program a hallgatóság visszajelzései alapján is sikeresnek és hasznosnak bizonyult.

A rendezvény előadásait itt töltheti le:


b_200_150_16777215_00_images_stories_hirek_fiatalgazda3.0_program_tablazatos.jpgÁgazatok szerint szervezett szakmai modulok (1 nap elmélet + 1 nap terep)

Az alapozó ismereteket átadó „Biogazdálkodás és menedzsment” modult követően a Fiatal Gazda 3.0 program ágazatok szerinti szakmai képzésekkel folytatódik, melyek előkészítése jelenleg folyik. A legjobb gyakorlatokat, a biogazdálkodás praktikumát bemutatni hivatott két napos szakmai modulokra az előzetesen felmért igényeknek és érdeklődésnek megfelelő helyszíneken és ágazati témákban (szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattartás, méhészet) kerül sor az év hátralévő részében. Az igényfelmérés még tart! Részt venni itt lehet. A tematika szerint az első nap országosan elismert szakemberek mutatják be a legjobb biogazdálkodási gyakorlatokat és rendszerösszefüggéseket. A második, terepi napon a résztvevők szakmai vezetéssel kísérve az adott ágazatban professzionálisan szervezett és piacos ökoterméket előállító családi középüzembe látogathatnak el. A Fiatal Gazda 3.0 képzési program zárását a szezon végén, a több korábbi modulon is résztvevő gazdálkodók részére csapatépítéssel egybekötött tervezői-szakmai műhelymunka adja majd. A tervezett tematikát itt megtekintheti.

A FIATAL GAZDA 3.0 – KOMPLEX ISMERETÁTADÁSI ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI PROJEKT ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÓKNAK című képzési program fő apropóját az adja, hogy a 2012-ben, immáron harmadik alkalommal meghirdetett fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtott támogatási jogcím összesen 936 támogatottjának többsége vállalta, hogy ökológiai gazdálkodást folytat a kötelezettségi időszak 5 éve alatt. Az ÖMKi segítséget kíván nyújtani abban, hogy a nagyszámú új piaci szereplő sikeresen bekapcsolódasson a magyar ökológiai gazdálkodás vérkeringésébe, és tevékenységével hozzájáruljon annak szükséges megújulásához.

A témához lásd még:

- Drexler Dóra és Dezsény Zoltán: Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete és fejlesztési lehetőségei