b_200_150_16777215_00_images_stories_hirek_308-szaktan.jpg

Az ökológiai gazdálkodás szaktanácsadási rendszeréről kezdeményezett nyilvános párbeszédet az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. A rendezvényre 2012. Szeptember 20-án Gödöllőn, a Szent István Egyetemen került sor. Megszervezését a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatta. A konferencia a NAKVI által akkreditált továbbképzésnek minősült.

A délelőtti plenáris előadások sorát dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) főigazgatója kezdte meg. A NAKVI feladatairól, a hazai agrár-szaktanácsadás jelenlegi rendszeréről, a szaktanácsadók regisztrációjáról és továbbképzési lehetőségeiről hallhattunk tőle bővebb tájékoztatást. Kitért a pályázati lehetőségekre és a tanácsadás finanszírozási hátterére is. Őt követte dr. Kozári József, a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szaktanácsadási Kutatóközpontjának igazgatója, aki hangsúlyozta a szaktanácsadás jelentőségét a mezőgazdasági termelésben, és kiemelte, hogy hazánkban a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek ellenére még mindig alacsony a tanácsadás igénybevétele a termelés folyamán. A tanácsadó optimális emberi jellemzői mellett az ismeretek átadásának módszertanáról is részletes bemutatást adott a hallgatóság számára. A következő előadó, Erdősi Bálint minősített szaktanácsadó a hatósági regisztrációs követelmények és a kötelező továbbképzési modulok mellett a gyakorlati tudás fontosságát emelte ki; a tanácsadó tartsa a kapcsolatot a gazdával, legyen aktív részese az adott tájegység termelési folyamatának és szakadatlanul tartsa naprakészen a tudását. Dr. Drexler Dóra, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője bemutatta az ökogazdálkodás európai és hazai helyzetét, valamint a rendezvényt szervező intézet tevékenységét. Kiemelte az ökológiai gazdálkodás kutatásának, képzésének és szaktanácsadásának szerepét az ágazat fejlődésében, és felvázolta az együttműködés lehetőségeit a szaktanácsadói hálózat, a kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények között. Hangsúlyozta, hogy az ÖMKi által elindított on-farm kutatási hálózat nemzetközi tapasztalatok alapján is kiváló eszköze az innováció gyakorlati megvalósításának és terjesztésének, valamint a szaktanácsadás számára is fontos információkat szolgáltat.

 

A kávészünet után az ÖMKi által indított on-farm hálózat eddigi tapasztalatait, eredményeit mutatták be az intézet munkatársai. Az on-farm kutatás a szigorúan vett tudományos kutatásnál egyszerűbb vizsgálódást jelöl. A kutatás tárgya mindig olyan gyakorlati probléma, ami szélesebb gazdálkodói kört érint. Helyszíne maga a működő ökogazdaság. Az on-farm kutatási téma egyszerre több helyszínen zajlik, így a hálózatban részt vevő gazdáknak lehetősége nyílik a tapasztalatcserére, mind a kutatókkal, szakértőkkel, mind a többi gazdával. 2012-ben az ÖMKi hat témában indított on-farm kutatást:

 

 

Papp Orsolya számolt be az ÖMKi kertészeti üzemi, on-farm kísérleteiről. A paradicsom tájfajták, illetve a magyar nemesítésű, vírusbetegségekkel szemben ellenálló burgonyafajták ökogazdálkodási körülmények közötti teszteléséről ejtett szót. Mindkét kísérlet sikeresen zajlik. A harmadik idei kertészeti kísérlet, a cseresznyelégy elleni biológiai védekezés lehetőségeit vizsgáló on-farm kutatás már lezárult, a kezelésekkel elért fertőzöttségi adatok kiértékelése folyamatban van. Mindhárom téma esetében az eredmények publikálása a tél folyamán várható.

A kertészeti témák után dr. Illyés Eszter tartott előadást „Fajgazdag gyepmag-keverékek az ökológiai szőlőművelésben” címmel. Az ÖMKi projektvezető ökológus kutatója 2012 tavaszán a Biocont Kft.-vel, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel, a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszékével valamint gyakorló bioszőlészekkel és borászokkal közreműködve őshonos fajokból álló fajgazdag szőlősorköz-növény kísérleteket állított be Tokaj-hegyalján és a Szekszárdi borvidéken, összesen 5 helyszínen. A kísérletek első eredményei alapján elmondható, hogy a tesztelt kereskedelmi és új fejlesztésű magkeverékek még az idei extrém időjárási körülmények között is megállták a helyüket a gyakorlatban.

Következőleg Földi Mihály kutatási szakreferens beszélt az ÖMKi szántóföldi on-farm kísérleteiről búza és kukorica termesztésben, és egyúttal ismertette a 2013-ban tervezett új kutatási témákat. A következő évben több hazai partnerrel együttműködésben ökológiai termesztésre ajánlott őszi búza és tönköly fajta-összehasonlító kísérletek indulnak, melyre még jelentkezhetnek az érdeklődő biogazdálkodók!

Az ebédszünet után háromórás műhelymunka következett. A résztvevők közösen felvázolták az ideális öko-szaktanácsadás megvalósításához szükséges feladatokat. Igényként fogalmazódott meg az öko-szaktanácsadók egyfajta szakmai integrációját szolgáló intézmény létezése, mely segíti az információk áramlását, a gazdák és a szakemberek egymásra találását, a folyamatos naprakész ismeretek hozzáférhetőségét. Áttekintésre kerültek az ennek megvalósítását szolgáló eszközök: a rendszeres találkozók, továbbképzések, hírlevél, fórum, nyomtatott médiumok stb. Továbbá összegyűjtésre került, hogy a jelenlegi rendszerben működő érdekeltek közül ki mivel tudna hozzájárulni a megálmodott öko-szaktanácsadói rendszer megvalósításához. Körvonalazódott, hogy mely partnerekkel milyen szintű együttműködésre van szüksége az öko szaktanácsadással összefüggő feladatok teljesítéséhez. A műhelymunka eredményeit az ÖMKi várhatóan egy hónapon belül közzéteszi a www.biokutatas.hu weblapon. Ezúton is köszönjük a NAKVI és az MNVH támogatását, valamint a rendezvényen részt vevő kollégák együttműködését!

A konferencia előadásai itt elérhetők:

  • program
  • A NAKVI feladatai és az agrár-szaktanácsadás hazai rendszere - Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid (előadás és összefoglaló)
  • A Közép-Magyarországi Regionális Szaktanácsadási Központ tapasztalatai - Dr. Kozári József (előadás és összefoglaló)
  • A hazai ökológiai mezőgazdasági szaktanácsadás helyzete a gyakorlatban - Erdősi Bálint (előadás és összefoglaló)
  • A kutatás és a szaktanácsadás együttműködési lehetőségei - az ÖMKi on-farm hálózat bemutatása - Dr. Drexler Dóra (előadás és összefoglaló)
  • A 2012-es kertészeti on-farm kísérletek eddigi eredményei - Papp Orsolya (előadás)
  • A szántóföldi on-farm kutatás eddigi eredményei - Földi Mihály (előadás)
  • A gyepmagkeverék on-farm kísérletek bemutatása - Dr. Illyés Eszter (előadás)