Az ÖMKi létrehozásával és működtetésével célunk a magyarországi fenntartható mezőgazdaság, kertészet és élelmiszeripar tudományos alapokra helyezett, hosszú távú fejlesztése. Hazai és külföldi kutatóintézetekkel és gazdálkodókkal együttműködésben olyan kutatási-innovációs projekteket valósítunk meg, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás magyarországi továbbfejlődését és versenyképességét.

A biogazdálkodás

Az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élővilág épségének, valamint az emberek egészségének megőrzését célzó termelési rendszer. Természetes folyamatokon alapul és kerüli a káros hatású anyagok alkalmazását, így törekszik a környezet megóvására és az egészséges életformát elősegítő gazdálkodás megteremtésére.

Az ökológiai gazdálkodás a világ legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági rendszere. Az Európai Unióban az elmúlt mintegy 25 évben az ökológiai művelés alatt álló területek nagysága 125 ezer hektárról 10 millió hektárra nőtt, a termelő gazdaságok száma pedig 8 ezerről 260 ezerre. Hazánkban az ökológiai ellenőrzési rendszer keretében több mint 1500 vállalkozás 130 ezer hektárnyi területen, évente közel 30 milliárd forint értékű élelmiszert állít elő.

A globális környezeti, társadalmi és gazdasági kihívások hatására az ökológiai alapú mezőgazdaság és élelmiszeripar kutatása és fejlesztése a tudományos világ kiemelkedő jelentőségű területévé vált. Magyarország számára az ökológiai gazdálkodás a hazai mező- és élelmiszergazdaság megújulásának és hosszú távú fenntarthatóságának egyik legnagyobb lehetősége. Ahhoz, hogy az ökológiai gazdálkodás új lendületet kapjon, kulcsfontosságú annak megalapozása tudományos kutatással és stratégiai piacfejlesztéssel.

Az ÖMKi

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) Közhasznú Nonprofit Kft. olyan kutatási-innovációs feladatokon dolgozik, amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén biztosítják az ökológiai gazdálkodás és élelmiszeripar magyarországi továbbfejlődését és hosszú távú versenyképességét.

Céljaink pontokba szedve:

 • Az ökológiai gazdálkodás hazai kutatás-fejlesztésének fellendítése.
 • Az ökológiai gazdálkodás hitelességének és versenyképességének növelése.
 • A magyarországi ökológiai piac szélesítése.
 • Az ökológiai gazdálkodók számának növelése.
 • Az ökológiai módon művelt területek nagyságának növelése.
 • Az ökológiai gazdálkodásban rejlő vidékfejlesztési potenciál kihasználása.
 • Az ökológiai gazdálkodásban rejlő táj- és természetvédelmi lehetőségek érvényesítése.
 • Az ökológiai gazdálkodás kedvező egészségügyi hatásainak érvényesítése.
 • Fogyasztóvédelem, ismeretterjesztés, hiteles (termék-) tájékoztatás.
 • Az ökológiai gazdálkodók érdekérvényesítési képességének erősítése.
 • Az ökológiai gazdálkodók kapcsolatrendszerének, tudásbázisának fejlesztése.

Támogatóink

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) és Pancivis Alapítvány.

Szórólap

A projekt aktuális szórólapját innen töltheti le.