b_200_150_16777215_00_images_stories_rendezveny_2_resize.JPGPárbeszéd a hazai ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért címmel szervezett szakmai rendezvényt az ÖMKi 2014. február 6-án a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Darányi Ignác termében. A közel teltházas, mintegy 150 résztvevőt vonzó fórum az ágazat aktuális kérdéseiről, a közelmúltban megalkotott Nemzeti Ökológiai Gazdálkodási Akciótervről, az előkészítés alatt álló új agrártámogatási és intézményi rendszerről, az Európai Unió új biorendelet tervezetéről, mindezek várható ágazati hatásairól adott tájékoztatást az ágazati szereplők számára. Célja a szakpolitika most zajló tervezési eseményeinek szélesebb körű megismertetése, ezen folyamatok kedvező irányú befolyásolása, az ökológiai gazdálkodás szakmai álláspontjának és érdekeinek összefogott megfogalmazása és megjelenítése volt.

 

A rendezvényt Tóth Katalin helyettes államtitkár nevében dr. Viski József főosztályvezető köszöntötte, aki egyúttal összefoglalta az elmúlt időszak ökológiai mezőgazdaságot érintő szakpolitikai eseményeit, a kormányzat fejlesztési elképzeléseit, döntéseit és döntés előkészítő lépéseit. A témához kapcsolódóan dr. Gombos Zoltán, a VM főosztályvezetője ismertette az azóta véglegesített, 2014-2020 időszakra készült Nemzeti Ökológia Gazdálkodási Akciótervet.

Az Akcióterv hiánypótló szerepet tölt be, hiszen mindezidáig nem létezett Magyarországon olyan átfogó tervdokumentum, amely felmérte volna az ágazat helyzetét, és kijelölte volna annak fejlesztési irányait. Ez most a hat megfogalmazott Cselekvési Program formájában megtörtént. Többek között célként jelenik meg az ágazattal kapcsolatos szakigazgatási szerveket érintő eljárásrend fejlesztése, az átláthatóság növelése, országosan a képzés, kutatás-fejlesztés és szaktanácsadás erősítése, az ágazati együttműködés, termékpálya-fejlesztés és a rövid értékesítési láncok előmozdítása. Az elérni kívánt számszerűsíthető célok szerint az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásba vont területek nagysága a jelenlegi mintegy 130 ezer hektárról 2020-ra 350 ezer hektárra kell növekedjen. Továbbá oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben legalább 30 %-os arányban kerülnek majd felhasználásra a bioalapanyagok.

A rendezvény második előadását Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a NAKVI főigazgatója tartotta a hamarosan induló hétéves agrár-vidékfejlesztési tervezési-támogatási ciklus részleteiről és eszközeiről. A 2014-2020-as időszakot meghatározó, jelenleg elfogadás alatt álló Vidékfejlesztési Programban a kertészet és állattenyésztés, élelmiszer-feldolgozás, vízgazdálkodás, helyi gazdaságfejlesztés kiemelt prioritásként szerepel, és várhatóan jelentős források kerülnek majd e témákban meghirdetésre. Az eddigi gyakorlattól eltérően a biotermelők 2015-től az agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretein kívül, önálló intézkedésben vehetnek részt és kaphatnak jövedelempótló támogatást. Ennek mértéke azonban még nem eldöntött.

b_200_150_16777215_00_images_stories_rendezveny_1_resize.JPGTovábbi jelentős előrelépés várható a támogatási jogcímek gazdaságra szabhatóságában, valamint a támogatások szaktanácsadási szolgáltatással való összekötése terén. Az AKG támogatások egyes elemeit ezután ugyanis a gazdálkodók szaktanácsadó segítségével, a gazdaságuk adottságaihoz mérten, egyesével választhatják meg, és az egyes tételek szerint alakíthatják ki az általuk vállalt többletszolgáltatásokat, illetve az ehhez kapcsolódó plusz támogatást. Egyes további jogcímek, pályázatok, pl. a Fiatal Gazda, a jövőben szintén szaktanácsadói közreműködéshez lehet kötve a sikeresebb teljesítés érdekében.

Az ökológiai gazdálkodás hazai és Európai Uniós jogszabályi rendszeréről, az érvényben levő és a közelmúltban változott szabályokról, a magyar hatósági rendszer működéséről és elemeinek feladatairól Juhász Ágnes és Rónai Anna a NÉBIH munkatársai tartottak előadást. Különösen örvendetes fejlemény, hogy a NÉBIH további lépéseket tesz az ökogazdálkodásban alkalmazható készítmények (tápanyagutánpótlók, növényvédő szerek stb.) országosan egységes listájának megteremtéséért. Az ÖMKi először 2012 októberében jelezte az egységes szerlista szükségességét, és továbbra is szükségesnek tartja az ágazati szereplők részvételével kialakított, a NÉBIH által koordinált szerlista kerekasztal létrehozását.

Az előadásokat követően számos kérdés, hozzászólás hangzott el a hallgatóság soraiból, esetenként igen érdekes szakmai párbeszédet generálva. Felkért hozzászólóként Czeller Gábor, a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke, Dr. Solti Gábor, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért és a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége elnöke, Fidrich Róbert, az MTVSZ programvezetője és Dr. Szabó Marcel, az Alapvető Jogok Biztosának Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét ellátó helyettese osztotta meg gondolatait a fórum résztvevőivel. Szabó Marcel több, az ökogazdálkodás fejlesztését szorgalmazó lépés elindításáról is tájékoztatta a hallgatóságot hivatala részéről.

A nap második felében az előadások az ökológiai gazdálkodásban szükséges konkrét teendőkről, az ágazatban rejlő lehetőségek jobb kihasználásának módjáról szóltak. Elsőként Dr. Malatinszky Ákos, az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökhelyettese beszélt az ökológiai gazdálkodásról, mint tájfenntartó és természetvédelmi értékőrző gazdálkodási formáról. Képekkel illusztrált előadásában konkrét példákon keresztül világította meg az ökogazdálkodás potenciális környezetvédelmi jelentőségét.

Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője előadásában ismertette a kutatás-fejlesztés meghatározó szerepét és jelentőségét a hazai biogazdálkodás fejlesztésben. Kollektív, sok szereplőt érintő sikereket hosszú távon csak az ágazati szereplők együttműködésével, a piaci igények felmérésével és összehangolt, átgondolt és megalapozott ágazatfejlesztési eszközök bevezetésével lehet elérni.

b_200_150_16777215_00_images_stories_rendezveny_3_resize.JPGSokak számára az ökológiai termesztésben a hatékony növényvédelem biztosítása a legnagyobb szakmai kihívás. Ma már szerencsére számos fejlett, sikerrel alkalmazható engedélyezett szer van forgalomban, amelyek szakszerű használatával a biogazdálkodó jelentős segítséget kaphat az eredményes termesztés megvalósításához. A professzionális ökológiai növényvédelem feltételeinek megteremtése című előadásában László Gyula, a Biocont Magyarország Kft. ügyvezetője beszélt az ökológiai növényvédelem jelentőségéről és a gazdák számára elérhető készítményekről, azok hatásmechanizmusáról és alkalmazásuk módjáról. Az egységes öko szerlista, valamint a szakmai együttműködésen alapuló engedélyezés fontossága itt is előtérbe került.

A nap utolsó előadásában ifj. Hubai Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) alelnöke számolt be a nemrégiben újjáalakult szervezet ökológiai gazdálkodással kapcsolatos fejlesztési elképzeléseiről és tevékenységeiről.

Az előadások anyagai az alábbi linkeken tölthetők el:

A NAK szerepe a hazai ökogazdálkodás fejlesztésében - ijf. HUBAI IMRE

A 2014-2020-as időszakban várható fejlődés – Az ökológiai gazdálkodás az új Vidékfejlesztési Programban, új támogatási rendszer és eszközök (EIP) - Dr. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID

A professzionális ökológiai  növényvédelem feltételeinek megteremtése - LÁSZLÓ GYULA

Az ökológiai gazdálkodás jogszabályi környezete és működése az EU-ban és hazánkban - JUHÁSZ ÁGNES / RÓNAI ANNA

Az ökológiai mezőgazdaság, mint eszköz természeti értékeink megőrzéséhez - MALATINSZKY ÁKOS

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont - Dr. DREXLER DÓRA

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás fejlesztéséért - dr. GOMBOS ZOLTÁN