Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

Dr. Holly László emlékére

Bővebben...Életének 73. évében, 2015. augusztus 8-án elhunyt Dr. Holly László, a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ nyugalmazott igazgatója. Nemcsak a legnagyobb hazai növényi génbank vezetőjeként emlékezünk rá, hanem szakmája iránti szeretetét és tudását, nem utolsó sorban pedig bölcsességét és emberségét is megőrizzük emlékezetünkben. Isten nyugosztaljon, Laci bácsi!

Bioburgonya-termesztési terepnap

Bővebben...A bioburgonya-termesztési on-farm programban résztvevő termelőknek szervezett terepnapot az ÖMKi 2015. július 29-én. A program egyik résztvevője, Kovács Levente biotermelő látta vendégül a kollégákat Szakályban.

A délelőtt folyamán Levente bemutatta a szántóföldi burgonya, sárgarépa, vöröshagyma és petrezselyem parcelláit, és részletesen ismertette a gazdaságában alkalmazott termesztéstechnológiát. Mivel nagyobb felületen sokféle burgonyafajtát termeszt, technológiájában nagy hangsúlyt kap a megelőzés: a lombot növénykondicionálókkal kezeli és a rezes kezeléseket rendszeresen, preventív jelleggel juttatja ki. A Kapos közelsége ellenére rendszeresen öntöz a nagyobb termésátlag elérése érdekében. Évjárattól és fajtától függően 30-60 t/ha hozamot ér el. A fajták közül a legnagyobb részesedésű a Desirée, de érdeklődése végett évről-évre sok más fajtát is kipróbál: a terepnapon 14 mintát tekinthettünk meg, köztük két lilaburgonyát is.

Tájfajta paradicsom szakmai nap kóstolójának eredménye

A 2015. július 21-én, Szigetmonostoron és Tahitótfalun megrendezett tájfajta paradicsom szakmai nap egyik programja 20 paradicsomfajta megkóstolása volt. A helyi gazdaságok fajtái, a kutatásban résztvevő fajták, valamint a gazdálkodók és résztvevők által hozott fajták kerültek bemutatásra és terítékre. 13 résztvevő vállalkozott a fajták végigkóstolására és értékelésére.

Bővebben...

 

 

EIP AGRI Tematikus Fókuszcsoportban az ÖMKi munkatársa

Bővebben...Június 17-18-án Lisszabonban került sor az EU Agrár-Innovációs programjának keretében (EIP AGRI), az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának (DG AGRI) szervezésében az „Induló gazdálkodók” (New Entrants into Farming) tematikus fókuszcsoport első találkozójára. A két napos műhelymunkán a témában jártas gazdálkodók, szaktanácsadók, kutatók és egyéb szakemberek vettek részt Európa 15 országából. Magyarországról meghívott szakértőként Dezsény Zoltán, az ÖMKi munkatársa működik közre a csoport munkájában.

Méhegészségügy az ökológiai méhészetben

Bővebben...Megjelent az ÖMKi ökológiai méhészet füzetsorozatának következő tagja, mely az ökológiai és átállást tervező méhészeknek nyújt hasznos segítséget. Az ökológiai méhészkedés méhegészségügyének legfontosabb alapelve a méhcsalád fajára jellemző teljes egészség megőrzése. Ennek érdekében a klasszikus kihívások mellett újabb és újabb jelenségek merülnek fel, mint a globális árumozgatás és a klímaváltozékonyság, valamint környezetünk flórájának változása.

A kiadvány a fenti gondolatokat több oldalról megvilágítva, rendszertani és évszakos felbontásban is összefoglalja. A konvencionális és ökológiai méhészkedés méhegészségügyi vonatkozásaiban nagy az átfedés, ugyanakkor a két rendszer közötti különbségekre, az ökológiai minősítésből adódó egyedi eltérések megismeréséhez kíván ez a füzet segítséget nyújtani.

Ez a kiadvány „Az ökológiai méhészkedés legjobb hazai gyakorlatainak elterjesztése – tapasztalatcsere térségek és szereplők között szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével” c. Leader térségek közötti együttműködés projekt (VfF/2988/1/2013) keretében készült el hazai méhészeti szakértők és működő ökológiai méhészetek közreműködésével. A teljes kiadvány itt letölthető.

Elérhető a "Szakmai feladatok az ökológiai méhészetben" című kiadványunk

Bővebben...A kiadvány általánosságban összefoglalja a méhészet gyakorlati feladatait életszerű, „méhész” megfogalmazásban. A konvencionális és bio méhészkedés szakmai tennivalói között nagy az átfedés, ugyanakkor a két rendszer közötti különbségekre, az ökológiai minősítésből adódó egyedi eltérések megismeréséhez kíván ez a füzet segítséget nyújtani.

Ez a kiadvány „Az ökológiai méhészkedés legjobb hazai gyakorlatainak elterjesztése – tapasztalatcsere térségek és szereplők között szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével” c. Leader térségek közötti együttműködés projekt (VfF/2988/1/2013) keretében készült el hazai méhészeti szakértők és működő ökológiai méhészetek közreműködésével.  A teljes kiadvány itt letölthető.

Egy tanulmányút margójára - Luxemburg, 2015 június 4-5.

A 2013-ban indult LEONARDO OFEOF program célkitűzése, hogy négy ország szakembereit,  gazdálkodóit és kutatással, szaktanácsadással  foglalkozó szervezeteit hozza közelebb egymáshoz az ökológiai termesztés közös fejlesztése érdekében. A négy résztvevő ország Ausztria (FiBL Ausztria), Cseh Köztársaság (CTPOA), Luxemburg (IBLA) és Magyarország (ÖMKi) munkatársai ezúttal azért találkoztak, hogy megismerjék a vendéglátó Nagyhercegség ökológiai termesztésének szociális, gazdasági és foglalkoztatási kérdéseit a zöldségtermesztés és feldolgozás bemutatott példáin keresztül.

A program első részeként luxemburgi kollégáink részletes tájékoztatást adtak az ország ökológiai termeléssel foglalkozó szervezeteiről, azok kapcsolatáról és az így kialakult, gyakorlatilag teljesen zárt piaci mechanizmusról, amely alkalmazkodik a többi EU államhoz képest lényegesen magasabb költség és árviszonyokhoz. Ennek lényege az élelmiszer ágazatban igen magas import arány, amely a kiemelkedően magas profitból támogatni tudja a hazai termékek előállítását és forgalmazását, azaz az árak kiegyenlítetten magas szinten tartását. Gyakorlatilag tehát nincs árverseny a hazai és import termékek között. Ez a mechanizmus érvényes az ökológiai termékek termelésére és forgalmazására is. Az ország összes élelmiszer fogyasztásának  99 %-a import és csak 1 % a haza termék. Ugyanakkor az évi 40 millió euróra becsült ökológiai minősítésű élelmiszer forgalmából 15% hazai eredetű, a többi import.

Az ÖMKi is részt vesz a nyertes Horizon 2020 pályázatban

Bővebben...Az ÖMKi is tagja annak a nemzetközi konzorciumnak, mely DIVERSIFOOD néven nyert az EU-s SFS-07a-2014 Hagyományos fajták és fajok a mezőgazdasági sokféleség érdekében és az élelmiszer-lánc számára (Traditional resources for agricultural diversity and the food chain) című pályázati kiírásban. A kutatási projekt célja a hagyományos fajták, tájfajták, illetve régi fajok új fajtáinak jobb megismerése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése, közismertségük fokozása.

A 12 országból érkező 21 konzorcium-partnert a francia INRA kutatóközpont koordinálja. A projekt teljes időtartama 4 év. Az ÖMKi alakorral és tönkével végzett on-farm kísérletekkel vesz részt a kutatásban, valamint vizsgáljuk a hazai fogyasztói preferenciákat az előbbiek mellett a tájfajta paradicsomoknál is. Feladatvezetőként koordináljuk továbbá az agro-biológiai sokféleség európai szabályozásához adandó szakpolitikai javaslatok kidolgozását, melyhez várhatóan 2019-ben konferenciát is szervezünk Budapesten. A fent említetteken kívül a projekt a következő fajokat is vizsgálja: zab, kukorica, csicseriborsó, bab, hajdina, brokkoli, répaféleségek, hagymák, gesztenye. 

OK-NET Arable - Európai léptékű szakmai hálózatépítési és kutatási projekt indult az ökológiai szántóföldi növénytermesztés területén az ÖMKi részvételével

Bővebben...Az EU Horizon 2020 kutatás-fejlesztési keretprogramjából finanszírozott OK-NET Arable projektben az IFOAM EU Group vezetésével 13 országból 17 partnerintézmény működik együtt az ökológiai szántóföldi növénytermesztési ágazat fejlesztése és aktív, határokon átnyúló szakmai hálózatok kialakítása céljából. A 2015 tavaszán indult OK-NET Arable a legjobb gyakorlatok és újszerű megoldások terjesztését, a gazdálkodók, szaktanácsadók és kutatók közötti szakmai párbeszéd és együttműködés erősítését, összességében Európa-szerte az ökológiai szántóföldi növénytermesztés mennyiségi és minőségi mutatóinak javítását célozza meg.

A projekt keretében a résztvevő szervezetek három tevékenységi területet határoztak meg a fő célok elérése érdekében:

  • Gazdálkodói innovációs csoportok (farmer innovation groups) európai léptékű hálózatosodásának elősegítése és szervezése, a tudomány és a gyakorlat együttműködésének és egymásra hatásának erősítése. A projekt keretében megalkotott oktatási és ismeretterjesztési anyagok az innovációs csoportokban résztvevő gyakorlati szakemberek bevonásával véleményezésre, kipróbálásra és értékelésre kerülnek.