Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

2016-ban is folytatódnak ökológiai búza-fajta összehasonlító kísérleteink, minden eddiginél több fajtával és még több helyszínen!

Bővebben...A Szegedi Gabonakutató GK Fény fajtája immár negyedik éve a standard, és az egyedüli tarbúza az on-farm fajtasorban. A korábban már kipróbált GK Göncöl és a 2013-ban elsők között szereplő GK Petur mára kikerült a vizsgálati körből, a GK Hunyadból azonban idén ökológiai vetőmagot sikerült beszereznünk. A szegedi fajták eddig megismert sajátossága, hogy a nemesítő-körzetben érzik igazán jól magukat. Ez tapasztalataink alapján nem jellemző a másik Kelet-magyarországi nemesítőház – a Karcagi Kutatóintézet – fajtáira. A Bánkúti géneket is hordozó KG Kunhalom szinte mindenhol jól érezte magát, s tekintettel arra, hogy eddig minden évben több helyen is kipróbálásra került, ez a fajta az on-farm kísérlet másik standard fajtája. Az idén, 2015 után ismét lehetőség nyílik egy karcagi újdonság tesztelésére is – ez a KG Vitéz. A martonvásári fajták közül az MV Karizma továbbra is része a vizsgálatnak – ez a fajta szinte minden helyszínen tesztelve volt és jól teljesített. Az MV Kolompos és a jól bevált MV Béres mellett kisparcellás kísérletekben idén a következő újdonságokat is megvizsgálhatjuk: MV Ménrót, MV Bojtár, MV Mente.

Végre létrejött az egységes hazai öko szerlista!

Bővebben...Az ÖMKi 2012-ben kezdeményezte az ökogazdálkodásban alkalmazható növényvédő és tápanyag utánpótló szerek egységes hazai listáját. Az első témában szervezett találkozó, majd 2013 elején egy minisztériumi ágazati megbeszélés után a NÉBIH vállalta fel a téma koordinálását. 2014-ben megalakult az Öko-munkabizottság, melynek feladata az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható egységes szerlista kialakítása és gondozása lett. A Munkabizottság tevékenységére azért van szükség, mert Magyarországon ezt megelőzően nem volt egységes ökológiai szerlista, amely egyértelműen meghatározta volna az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható termékek körét.

Az Öko-munkabizottság tagjai a hatóság képviselői (a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság szakemberei) és a hazai bio-ágazat szereplői: az érdekvédelmi szervezetek (Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség), az ellenőrző szervezetek (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Hungária Öko Garancia Kft.) és a kutatás-fejlesztés képviseletében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. A munkabizottság koordinátora a NÉBIH.

Az egyeztető ülések nyomán az egységes szerlistát az Öko-munkabizottság 2015. október 1-én megtartott ülésén fogadta el, és a NÉBIH honlapján itt érhető el. Az egységes szerlista alapjául az ellenőrző szervezetek eddigi, egymással csak részben átfedő listái szolgáltak, melyeket a Hatóság munkatársai szakmai és jogi szempontból ellenőriztek és a Bizottsági tagok jóváhagytak. A készítmények természetesen csak az engedélyokiratukban meghatározott módon alkalmazhatók.

Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható termékek köre folyamatos felülvizsgálat és bővítés alatt áll. Új termék szerlistára történő felvételéhez a NÉBIH honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltése és a NÉBIH NTAI Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztályára történő benyújtása, valamint az Öko-munkabizottság jóváhagyása szükséges. Az eljárás ingyenes.

Bízunk benne, hogy az egységes hazai öko-szerlista megkönnyíti a termelők mindennapjait, fokozza a fogyasztók ökotermékek iránti bizalmát, és hozzájárul a hazai öko-ágazat fejlődéséhez!

Ökológiai szemléletű gyeptelepítés elmélete és gyakorlata – második kiadás

Bővebben...Az utóbbi években egyre nagyobb az igény mind hazánkban, mind Európában a szántóföldi művelés alól kivett területek alternatív, fenntartható hasznosítására, melyre jó lehetőséget biztosít az ökológiai szemléletű gyepgazdálkodás. A gyepesítéssel szemben támasztott legfontosabb elvárás egy főképp füvek dominálta évelő gyep létrejötte, amely visszaszorítja a nemkívánatos gyomfajokat. Ökológiai célú gyeptelepítés esetén rendkívül fontos a megfelelő szaporítóanyagok, a megfelelő fűfajok kiválasztása és a természetkímélő technológia alkalmazása. A telepítendő fajokat a terület ökológiai jellemzőinek (talajtípus, vízgazdálkodás, hőmérséklet és csapadék viszonyok) figyelembe vételével és a későbbi hasznosítás (legeltetés, kaszálás) szempontjait szem előtt tartva kell kiválasztani. A telepítés időpontját és technológiáját szintén össze kell hangolni a termőhelyi adottságokkal és a későbbi hasznosítással.

Kiadványunk második, bővített kiadása felhívja a figyelmet az ökológiai szempontú gyeptelepítés legfontosabb szempontjaira, a gyeptelepítéshez használt magkeverékkel szemben támasztott kívánalmakra, a telepítés gyakorlati kivitelezésére, valamint várható gép- és költségigényére. A kiadvány a Debreceni Egyetem Ökológiai Tanszéke közreműködésével, Dr. Török Péter és Dr. Tóthmérész Béla szerkesztésében valósult meg. A kiadvány itt letölthető.

V. Bioburgonya on-farm összegző találkozó

Bővebben...Immáron ötödik alkalommal találkoztak az ÖMKi bioburgonya on-farm kísérletében résztvevő termelők 2015. december 9-én Gödöllőn. A szezonzáró szokásos évértékelés további érdeklődők számára is nyitott volt: összesen 32 résztvevő érkezett, melyből 11 szaktanácsadó volt.

A találkozó egyik fő célja a burgonya kísérleti eredmények bemutatása volt: a 2015-ös termesztési szezonban 11 ökológiai gazdaságban négy burgonyafajtát teszteltünk középkorai termesztésben, és három fajtát korai, fátyolfóliás termesztésben – ezek eredményeit Papp Orsolya, az ÖMKi kertészeti szakreferense mutatta be.

A korai termesztésben három magyar fajta (Balatoni Rózsa, Pannónia, Botond) tulajdonságait vizsgáltuk. A termésátlag mindhárom esetben meghaladta a 2 kg/nm-t, és a minőségi hibák mennyisége átlagban 4% alatt maradt a vizsgált mintákban. A hibák közül a burgonyahimlő fertőzés aránya volt a legmagasabb. A középkorai érési sorban a Démon, Arany Chipke, Barna és Shannon fajtákat teszteltük. A termésátlag itt is meghaladta a 2 kg/nm-t, és a minőségi hibák aránya a négy kísérleti év közül idén volt a legalacsonyabb. Ezek közül a varasodás továbbra is listavezető.

On-farm kutatás 2014 – elérhető a harmadik évi eredményeket összefoglaló kötetünk

Bővebben...A kiadvány az ÖMKi 2014-ben megvalósított részvételi, on-farm kísérleteit mutatja be. A kísérletek célja, hogy együttműködésben a gazdálkodókkal növeljük az ökológiai mezőgazdaság hazai ismeretanyagát, fejlesszük illetve megújítsuk az alkalmazott technológiákat és segítsük azok elterjedését. Mindeközben célunk, hogy erősítsük az ágazat szereplői közötti kapcsolatokat és biztosítsuk a lehetőséget a tapasztalatok kicserélésére és megosztására.

Az on-farm kutatás lelke az együttműködés: A kísérletek kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a sokszor évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkező gazdálkodók és a programban résztvevő szakértők, kutatók és nemesítők között. Az évközi találkozók, terepi rendezvények, kóstolók vagy eredményértékelő műhelyek a gazdatársadalom körében is lehetőséget adnak a közösség-alkotásra. A szereplők között kialakuló párbeszéddel a szakmai információk hozzáférhetőbbé válnak, a kölcsönösen megosztott tapasztalatok és hozzáértés sokszorozódik és minden fél olyan elemeket sajátíthat el, amelyekre a rendszer többi tagja nélkül nem, vagy kevésbé lenne képes.

Meghívó: Bioburgonya on-farm kísérleti eredmények megvitatása

Időpont: 2015. december 09. (szerda) 09:30-16:00

Helyszín: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Szent István Egyetem, MKK dékáni tanácsterem

A 2015-ös termesztési szezonban 11 ökológiai gazdaságban négy burgonyafajtát teszteltünk középkorai termesztésben, és három fajtát korai, fátyolfóliás termesztésben. A rendezvény célja, hogy bemutassuk az összesített eredményeket, megvitassuk a tapasztalatokat, és további kutatási eredményeket adjunk közre más biotermesztési ágazatokból.

Részletes program letölthető ITT

A Miniszterelnökség meghosszabbítja az öko pályázat benyújtásának határidejét

A nagyszámú érdeklődésre, valamint a pályázati felhívások előírásainak változásaira tekintettel a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.

A Miniszterelnökség a Pályázat Előkészítő Munkacsoportban résztvevő szakmai szervezetek (többek között az ÖMKi) javaslatára döntött a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról.

Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett, 2015. december 31-ig kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

A felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv, valamint a területileg illetékes falugazdászok adnak részletes tájékoztatást és segítséget.

Új Vidékfejlesztési Program Tájékoztató Nap és OK-NET Arable Szakmai Műhelymunka

Bővebben...Ökológiai gazdálkodás 2015-2020: Fejlesztési és együttműködési lehetőségek” címmel szakmai rendezvényt tartott az ÖMKi 2015. október 20-án, Budapesten. A tapasztalt és kezdő biogazdálkodók, valamint a Vidékfejlesztési Program (VP) megalkotásában és végrehajtásában résztvevő szakemberek közreműködésével lezajlott eseményen négy előadás keretében adtunk tájékoztatást az elkövetkezendő időszak ökológiai gazdálkodók számára ígéretes fejlesztési forrásairól. A szakmai nap délutánján a termelők műhelymunka keretében osztották meg szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat és információikat.

ICOAS2015 - A poszter szekció első díját Dezsény Zoltán munkatársunk kapta!

Bővebben...

 

 

Bővebben...2015. október 14. és 17. között Pozsonyban rendezték meg az ICOAS 2015 konferenciát, mely a hagyományokhoz híven az Ökológiai Szakmapolitikai Csúccsal kezdődött. Ezen a Szlovák Parlament és az Európai Bizottság képviselői is felszólaltak, hangsúlyozva az ökológiai gazdálkodás kutatásának fontosságát.

A másnap kezdődő tudományos konferenciát Urs Niggli (FiBL) és Marco Schlüter (IFOAM EU) főelőadók nyitották meg. Idén az „Innováció az ökológiai gazdálkodásban” téma körében hangzott el több mint 40 tudományos előadás valamint került bemutatásra közel 60 poszter. A mintegy 100 konferencia-résztvevő hasznos új kutatási eredményekről hallhatott és új szakmai kapcsolatokat építhetett a rendezvény alatt.