Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

SolACE - Új Európai Uniós projekt a víz- és tápanyaghiány okozta növénytermesztési nehézségek leküzdéséért

Bővebben...

A SolACE az európai mezőgazdaság jövőjét szem előtt tartó ötéves projekt, melyet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja támogat. A projekt célja, hogy olyan megoldásokat dolgozzon ki, melyek új növényfajták és innovatív agrotechnikák alkalmazásával Európa-szerte növelik a víz- és tápanyag-felhasználás hatékonyságát.

Az európai agrárium kihívása, hogy tovább növelje mezőgazdasági termelékenységét. Ugyanakkor a rendelkezésre álló tápanyagok, elsősorban a nitrogén (N) és a foszfor (P) mennyisége véges. A csökkenő, sokszor változékony csapadékviszonyok pedig mindemellett egyre gyakoribbá teszik a vízhiányt a kontinensen. A SolACE projekt ebben a helyzetben olyan új módszereket vizsgál, amelyek együttes víz- és tápanyaghiány okozta stressz esetén is biztosítani tudják a megfelelő termelékenységet.

A SolACE a kutatási módszerek széles skálájával dolgozik: on-farm kutatásokat, kísérleti állomásokon végzett vizsgálatokat, kisparcellás kísérleteket is megvalósít, és fenotípus elemző platformok eredményeit is hasznosítja.

Az ÖMKi a projektben az on-farm kutatásokért felelős munkacsoport társvezetője, valamint a projekt egésze során a mérési protokollok és módszerek összehangolását biztosítja. Ezen túlmenően burgonya tesztnövényen kisparcellás és on-farm kísérleteket valósítunk meg, a vízhiánnyal párosuló alacsony N, illetve P ellátás innovatív kezelésére. A Szent István Egyetem soroksári ökológiai tangazdaságával együttműködésben 2017-től új, stressztűrő burgonya genotípusokat, mikrobiális oltóanyagokat, valamint pillangós növényekkel gazdagított vetésforgót tesztelünk.

A projekt eredményei számos ágazati résztvevő, köztük gazdálkodók és döntéshozók számára is nyilvánosan hozzáférhetők. A SolACE célja az érdekeltek széles körének bevonása különböző fórumokon és eseményeken keresztül, amelyek közül az első 2017 nyarán már meg is valósult.

A SolACE projekt 2017 májusától 2022 áprilisáig tart, és 14 európai országból 25 partnerintézményt fog össze. A konzorciumot a Francia Nemzeti Agrárkutatási Intézet (INRA) koordinálja. A partnerek között vannak mezőgazdasági termelők és gazdálkodói szervezetek, szaktanácsadók, szövetkezetek, logisztikai szolgáltatók, kutatók, ipari szakemberek, valamint a civil társadalom és a vidéki területek képviselői.

A projekt híreiről és eseményeiről a SolACE honlapon és Twitter-en keresztül tájékozódhat részletesebben.  

Partnerek     

 • Agrobiota, Németország     
 • Agroscope - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Svájc      
 • AIT - Austrian Institute of Technology GmbH, Ausztria     
 • ARVALIS - Institut du végétal, Franciaország     
 • CONCER - CON.CER Societa Cooperativa Agricola, Olaszország     
 • CREA - Council for Agricultural Research and Economics, Olaszország     
 • DCM - De Ceuster Meststoffen NV, Belgium     
 • ECAF - European Conservation Agriculture Federation, Spanyolország     
 • FiBL - Research Institute of Organic Agriculture, Svájc     
 • INRA - French National Institute for Agricultural Research, Franciaország     
 • IT - INRA Transfert, Franciaország     
 • JHI - James Hutton Institute, Egyesült Királyság     
 • KU - University of Copenhagen, Dánia     
 • LEAF - Linking Environment And Farming, Egyesült Királyság     
 • ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, Magyarország     
 • SOLYNTA - Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee, Hollandia     
 • SP - Sourcon Padena GmbH, Németország     
 • SLU - Swedish University of Agricultural Sciences, Svédország     
 • SU - Sabancı University, Törökország     
 • SYNGENTA, Franciaország     
 • UCL - Université catholique de Louvain, Franciaország     
 • UE - University of Évora, Portugália     
 • UHO - University of Hohenheim, Németország     
 • UNEW - University of Newcastle – Egyesült Királyság     
 • UPM - Technical University of Madrid - Universidad Politécnica de Madrid, Spanyolország 

 

Finanszírozás

A Solace – „Új megoldások az agroökológia és a termelékenység javítására a víz- és a tápanyag-felhasználás hatékonyságának növelésével " c. projekt az Európai Unió HORIZONT 2020 kutatási és innovációs program - 727247 számú Támogatási Megállapodás és a 17.00094 számú Svájci Oktatásért, Kutatásért és Fejlesztésért Felelős Államtitkárság (SERI) - támogatásával jött létre. A sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság és a svájci kormány hivatalos álláspontját. E sajtóközleményben közölt információk további felhasználásáért sem az Európai Bizottság/SERI, sem a Bizottság/SERI nevében eljáró képviselő nem vonható felelősségre.

Bővebben...

Hat éves kutatási munkánkat díjazták az OMÉK megnyitóján– Agrárfejlesztési Díjat kapott az ÖMKi on-farm hálózata

Bővebben...A Földművelésügyi Minisztérium és az Agrár Marketing Centrum minden évben elismeri a hazai mezőgazdasági kezdeményezéseket különböző kategóriájú díjak kiosztásával, melyeket az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron (OMÉK) hirdetnek ki.

Idén az ÖMKi-t érte az a megtiszteltetés, hogy átvehette az OMÉK Agrárfejlesztési Díjat, melyet Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke adott át Dr. Drexler Dórának, az ÖMKi ügyvezetőjének. Az elismerést az on-farm kutatási hálózatunk nyerte el. A díjjal a hazai ökogazdálkodásért immár hat éve végzett töretlen munkánkat, és természetesen a kutatásainkban részt vevő ökológiai gazdálkodókat jutalmazták, akik nélkül nem működhetne a hálózat.

Az ÖMKi 2012-ben kezdte meg az on-farm kutatási hálózat kialakítását, amely a hazai ökológiai gazdaságokban megvalósuló üzemi kísérletek rendszere. Életszerű helyzetekben kivitelezett, egyszerű kísérleteket állítunk be árutermelő gazdaságokban, illeszkedve a gazdálkodók által meghatározott termelési célokhoz. Hálózatunk munkája azért is egyedülálló hazánkban, mert az ökológiai gazdálkodásban részvételi jellegű on-farm kísérletekre mindeddig nem volt példa. A rendszer mozgatórugója az együttműködés, hiszen a kísérleti témák kiválasztása, megvalósítása, kiértékelése, és az eredmények megvitatása szoros kapcsolatot teremt a gazdálkodók, szakértők, kutatók és a társadalom szélesebb rétegi között (bővebben on-farm hálózatról itt).

A díj tovább ösztönzi kutatómunkánkat és hálózatunk továbbfejlesztését, amely során a hazai gazdatársadalom egyre szélesebb rétegeit tudjuk közvetlenül is bekapcsolni a kísérletekbe, így bevonni a fenntartható termelést célzó információ-áramlásba.  Ezáltal a teljes hazai bioágazat szempontjából jelentős, szakmai közösségépítésre nyílik lehetőség.

Köszönjük a hálózatban részt vevő gazdáknak, együttműködő partnereinknek és támogatóinknak, hogy lehetővé tették ezt az elismerést.

 

Kövessen minket Facebookon is: ÖMKi

DiverIMPACTS – Növényi diverzifikáció előmozdítása az európai mezőgazdaságban

Bővebben...

A DiverIMPACTS egy újonnan indult, ötéves Európai Uniós projekt, melynek célja, hogy segítse a szántóföldi növénytermesztési rendszerek diverzifikációjában rejlő lehetőségek megvalósítását, ezáltal a jobb mezőgazdasági termelést, az erőforrás-hatékonyságot és a fenntartható termékpályák létrehozását.

Bővebben...A DiverIMPACTS – Diverzifikáció a vetésforgó, köztes-termesztés és másodvetés alkalmazásával, a fenntarthatóságra törekvő szereplők és termékpályák támogatásával című projektet a Horizont 2020 Európai Uniós kutatási és innovációs program támogatja. A projekt a növénytermesztési rendszerek változatosabbá tételének gyakorlati előnyeit vizsgálja és mutatja be. A diverzifikáció többféleképpen is megvalósítható, így például a) vetésforgó, b) másodvetés, c) köztes vetés (intercropping) alkalmazásával. Utóbbi lehet kevert, soronkénti vagy sávos elrendezésben. Az ÖMKi feladata többek között a növénytermesztés diverzifikációjával szerzett legújabb európai tapasztalatok összegyűjtése és elemzése, valamint, gazdálkodókkal együttműködésben, új diverzifikációs technikák gyakorlati tesztelése és vizsgálata.

A projekt fontos célja, hogy elhárítsa a növénytermesztési diverzifikáció előtt álló akadályokat, és elősegítse a mezőgazdasági sokféleség megvalósítását adott gazdaság, ellátási lánc vagy térség szintjén egyaránt. Ezért a döntéshozók számára is hasznos javaslatokat dolgozunk ki, hogy megkönnyítsük a termékpályák összes érintett szereplőjének koordinációját.

A DiverIMPACTS projekt 10 már működő szántóföldi kísérlet tapasztalataira támaszkodik, melyek kiválóan alkalmasak a növénytermesztési diverzifikáció hatásainak számszerűsítésére. Ezen kívül a projekt 25 úgynevezett innovációs csoporttal működik együtt, és támogatja őket az olyan fenntartható termékpályák kialakításában, amelyeket a magas fokú növénytermesztési diverzifikáció és az új piaci termékek jellemeznek. Az innovációs csoportok a szereplők széles körét foglalják magukban, így például gazdálkodókat, szaktanácsadókat, feldolgozókat és kutatókat.

A 2017 és 2022 között futó DiverIMPACTS projektet, mely 11 európai országból összesen 34 partnert fog össze, a Francia Nemzeti Agrárkutatási Intézet (INRA) koordinálja. A konzorcium gazdálkodókból, gazdaszervezetekből, szaktanácsadókból, szövetkezetekből, logisztikai szolgáltatókból, kutatókból, ipari szakemberekből, valamint a civil társadalom és a vidéki térségek képviselőiből áll.

A projekt híreiről és eseményeiről a DiverIMPACTS honlapon és Twitter-en keresztül tájékozódhat részletesebben is.

 

Bővebben...

Küldj nekünk egy egészséges selfie-t! - "Ökokedvenc" Fotópályázatot hirdet az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)

 "Ökokedvenc" címmel fotópályázatot hirdet

 

Bővebben...Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az ökológiaiélelmiszerek széleskörű fogyasztásának fontosságára.

 

Mit értünk öko élelmiszer alatt? Olyan alapanyagokat és feldolgozott termékeket, melyeket az ökológiai gazdálkodás szabályai szerint állítottak elő, vagyis olyan növényekből készültek, melyeket kémiai növényvédőszerek és műtrágyák használata nélkül, talajon termesztettek, ill. olyan állatokból, melyeket nem kezeltek megelőző jelleggel antibiotikumokkal, és tartásmódjuk teljes mértékben megfelel az adott állatfaj mozgásigényének, természetes viselkedési szükségleteinek (pl. tud kapirgálni, túrni, futni). További információ az ökogazdálkodás fogalmáról itt található: http://biokutatas.hu/biogazdalkodas/alapfogalmak.

 

Küldj nekünk egy selfie-t, a kedvenc öko élelmiszereddel! Evés-ivás vagy épp fürdés közben, a kertben, szüretkör, utazáshoz készülődve, a kutyát etetve, családi túrán, akár koncerten tombolva. Bárhol, bármikor, csak bio legyen! Minél kreatívabb a helyszín, a történet és a fotó, annál nagyobb az esélye az első helyezésnek!

Diversifood Factsheet - Minor Cereals: Einkorn in Hungary (angol ismertető az alakor magyarországi helyzetéről)

A Diversifood nemzetközi projektünk keretében 2 oldalas angol tájékoztatót készítettünk a kisgabonákról, melyet a következő linken érhetnek el: link.

Az ismertető az alakor búzafajtáknak és tájfajtáknak a hazai termelésbe történő újbóli bevezetésének lehetőségeiről és új élelmiszerekké alakításáról szól az ökológiai piac számára. (például: sör, kenyér, keksz, tészta stb.)

Bővebben...Bővebben...

Tönke és alakor fajta és tájfajta bemutató Nyíregyházán

Az ÖMKi és a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézete közös szervezésében 2017. június 30-án tönke és alakor fajtabemutatót tartottunk Nyíregyházán. A mintegy 40 fős rendezvényen javarészt érdekelt termesztők és kutatók vettek részt, de az ősgabonák termeléséhez kapcsolódó kereskedelmi és feldolgozó cégek képviselői is megjelentek.

Bővebben...A délelőtti szakmai előadások előtt Dr. Zsombik László, a Nyíregyházi Kutatóintézet igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője tartott előadást a szántóföldi ökológiai gazdálkodás gyakorlat-központú hazai kutatásairól, kiemelve a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet egyik nemzetközi projektjét, a Diversifood-ot. E kutatás célja, hogy az ősi gabonafajokról, így például a tönke és az alakorbúza fajtáiról és tájfajtáiról minél több gyakorlati termesztési és feldolgozási tapasztalat jöjjön létre a hazai ökológiai gazdálkodás keretei között. A gyakorlati ismeretek birtokában a legjobban bevált fajtákat, tájfajtákat széles körben igyekszünk megismertetni mind a termelőkkel, mind pedig a fogyasztókkal, hogy az ősgabonák visszakerülhessenek a köztermesztésbe, a mindennapi élelmiszer-fogyasztásba. Az ÖMKi a Diversifood projekt keretében a Nyíregyházi Kutatóintézettel együttműködésben immár két éve vizsgálja az alakor és tönke génbanki tételeket és kereskedelmi fajtákat kisparcellás kísérlet-beállításban, minősített öko területen. A résztvevők a délután folyamán meg is tudták tekinteni az előadásokban bemutatott növény-különlegességeket.

LIVESEED - az ökológiai növénynemesítés és vetőmagágazat fellendítése

Bővebben...

2017. június 1-én indult útjára a LIVESEED projekt, az ökogazdálkodók nemzetközi ernyőszervezete, az IFOAM EU koordinálásával. A négyéves Európai Uniós kutatási projekt célja, hogy az ökológiai vetőmaghasználat és növénynemesítés fellendítésével fokozza az ökológiai mezőgazdaság teljesítő-képességét és fenntarthatóságát. A nemzetközi konzorciumban, melyben az ÖMKi is jelentős feladatokat lát el, 18 országból összesen 35 partner és 14 vállalkozás vesz részt.

A projekt hosszú távú célkitűzése, hogy egyenlő feltételeket alakítson ki az európai ökológiai vetőmag piacon, elősegítse a biovetőmag- és nemesítési ágazatok versenyképességét és ösztönözze a gazdákat az ökovetőmagok szélesebb körű felhasználására. A LIVESEED továbbfejleszti az ökológiai fajtaelismerés irányelveit és az ökológiai vetőmag-előállítás növény-egészségügyi stratégiáit. Újszerű nemesítési megközelítéseket alakít ki, melyek az ökológiai termesztés igényeihez igazodnak. Végezetül a biovetőmagok előállításának és használatának társadalmi-gazdasági tényezőit is vizsgálja, és felméri azok összefüggéseit a jelenlegi uniós jogszabályokkal.

A június 19-21. között Leuvenben tartott projektindító találkozón a résztvevők azért gyűltek össze, hogy megvitassák az első kutatási év teendőit, és azt, hogy miként fogjuk elérni a közös célt, hogy 2037-re 100%-os ökológiai vetőmag bázissal rendelkezzünk. A következő hónapok legfontosabb feladata az öko vetőmagok növény-egészségügyi és piaci helyzetének felmérése, és az európai tagországokban alkalmazott jogszabályi derogációk vizsgálata lesz. Az ÖMKi számos kutatási részfeladat mellett a projekt kommunikációs és disszeminációs stratégiájának sikeres megvalósításáért is felel.

Kövesse a projekt eseményeit Twitteren és Facebookon is. Részletek a hivatalos honlapon is hamarosan elérhetővé válnak.

Tönke-alakor fajta és tájfajta bemutató meghívó

Bővebben...Az ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és a DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet szakmai együttműködésével és közös szervezésében meghívja Önt a "Tönke és alakor tájfajta és fajta bemutató" című rendezvényére.

Helyszín:  DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet (4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4-6.)
Időpont: 2017. június 30. (péntek)


A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük jelezze ezen a linken június 28-ig!
A meghívó és a program innen letölthető.